Publicador de continguts

ISGlobal col·labora en l'elaboració de les noves Guies Europees sobre Soroll Ambiental de l'OMS

Les recomanacions estableixen nivells màxims de referència de fins a cinc fonts de soroll, inclòs el trànsit rodat, per protegir la salut

10.10.2018
Foto: Matteo Modica/Unsplash

El soroll és un dels principals riscos ambientals per a la salut i el benestar a Europa. Així ho confirmen les noves Guies Europees sobre Soroll Ambiental de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que acaben de ser publicades i en què ha col·laborat personal investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa".

El document identifica els nivells de soroll que tenen impactes significatius per la salut i recomana accions per reduir les exposicions. Com a novetat, els nivells es presenten per cinc fonts específiques d'exposició: mitjans de transport -avions, trens i tràfic rodat-, el soroll de les turbines eòliques, i el que prové d'activitats d'oci.

La guia dóna recomanacions específiques sobre nivells anuals mitjans de soroll durant tot el dia (24 hores, indicador Lden) i nivells mitjans nocturns (indicador Lnight) per cadascuna de les fonts d'exposició. Pel que fa al trànsit rodat, la font de contaminació acústica més comú, l'OMS recomana reduir els nivells de soroll per sota de 53 dB Lden, ja que per sobre d'aquest nivell l'exposició s'associa amb efectes negatius per a la salut i, per la nit, la recomanació baixa a 45 dB Lnight. En anteriors guies, l'OMS donava recomanacions genèriques -no per font d'exposició- i per nivells nocturns i diürns -no es contemplava un nivell de referència per a les 24 hores-. Els nivells màxims eren de 55 dB Lday durant el dia, i de 40 dB Lnight com a valor òptim, a la nit. Per la seva banda, la Unió Europea recomana no excedir els 55 dB Lden durant tot el dia i els 50 dB Lnight durant la nit.

Les recomanacions s'han realitzat a partir de revisions sistemàtiques de l'evidència científica disponible fins la data. 18 experts i expertes internacionals han realitzat aquest treball, quatre dels quals són membres de l'equip d'ISGlobal: Maribel Casas i Maria Foraster han analitzat la relació del soroll amb malalties cardiovasculars i metabòliques; Payam Dadvand i Mark Nieuwenhuijsen ho han fet sobre problemes relacionats amb l'embaràs.

Els riscos del soroll sobre la salut considerats crítics per desenvolupar les recomanacions han estat les malalties cardiovasculars, trastorn del son, molèsties, deteriorament cognitiu, tinnitus o sordesa. Amb menys evidència científica fins a la data, també s'han avaluat els problemes en l'embaràs -part prematur, pes baix del nounat-, efectes en la qualitat de vida i salut mental, diabetis i obesitat.

La investigadora Maria Foraster destaca que les noves guies conclouen "que després d'una avaluació rigorosa, el soroll és un factor de risc ambiental important per a la salut", recullen "una major evidència dels efectes cardiovasculars i metabòlics del soroll ambiental, entre d'altres" i a més "inclou els mateixos indicadors usats per la Unió Europea que ajudaran a predir millor els impactes del soroll en la salut a llarg termini i derivar plans d'acció". "Instem als responsables polítics europeus a legislar en base a les recomanacions d'aquesta guia i en benefici de la salut de tota la ciutadania", sol·licita Foraster.

Més informació

Guies Europees sobre Soroll Ambiental de l'OMS (2018)

Revisions sistemàtiques sobre soroll i salut de l'OMS, publicades a International Journal of Environmental Research and Public Health Internacional