Publicador de continguts

Memòria anual 2020

19.07.2021

La Memòria Anual d'ISGlobal 2020 mostra els principals resultats d'ISGlobal en recerca, translació, formació i innovació, en definitiva els fruits obtinguts després d'un gran esforç col·lectiu.

2020 va ser un any de crisi i agitació per a tothom. Per ISGlobal també va ser un any d'adaptació i resiliència que, malgrat això, ens va brindar una ocasió decisiva per complir el nostre paper com a institució de salut global i així ajudar a abordar la crisi de COVID-19 a nivell global i local.

Agraïm a tothom el seu suport, l'ardu treball i la dedicació en aquest any desafiant durant el qual, més que mai, el terme equitat en salut global ha adquirit tot el seu significat.

Versió on line (en anglès)

2020.isglobal.org

Versió resumida (en anglès)

Versió resumida en pdf.