Recerca

Investigadors d'ISGlobal descriuen el cas rar d'una pacient que va morir de SIDA poc després de la infecció per VIH

La detecció primerenca del virus per noves metodologies podria ajudar a identificar i tractar casos similars de pacients vulnerables i de progressió ràpida

02.03.2015
Foto: Andalu Vila San Juan
Un estudi dirigit per Denise Naniche, investigadora d'ISGlobal reporta un cas rar de progressió ràpida de VIH durant la fase aguda d'infecció, associat a una producció atípica d'anticossos contra el virus. L'estudi va ser realitzat en el Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM), a Moçambic, amb la col·laboració d'investigadors d'IrsiCaixa, l'Institut Germans Trias i Pujol, la Universitat de Perth a Austràlia i el CISM.
 
La infecció aguda per VIH es defineix com el període entre la infecció pel virus i la inducció de la resposta immune contra el mateix. Per identificar casos d'infecció aguda entre els pacients amb febre que van al centre de salut, els investigadors van buscar la presència de RNAviral en comptes d'anticossos. Un dels pacients identificats en fase d'infecció aguda va desenvolupar ràpidament la malaltia i va morir al cap de 14 setmanes. "Això és estrany", explica la Dra Naniche, "perquè normalment, després de l'etapa d'infecció aguda, es produeixen anticossos contra el virus durant un procés que dura 6-8 setmanes (seroconversió) i després encara passen de dos a tres anys abans de que la progressió de la malaltia justifiqui l'administració de tractaments antivirals d'acord a les directrius nacionals". En canvi, la pacient en qüestió va fabricar alguns anticossos amb perfil atípic i va morir ràpidament. Els autors de l'estudi pensen que això es deu al fet que la pacient estava immuno-compromesa: el seu sistema immune presentava un "handicap" genètic que li impedia respondre a una gran varietat de patògens, i a més estava co-infectada per malària.
  
Com explica la Dra. Naniche, "no sabem quants casos "estranys" com aquests hi ha en realitat, ja que amb la metodologia normal de detecció serològica aquesta persona no s'hauria identificat com VIH-positiva". El que sí saben els autors, per un estudi previ d'infecció aguda per VIH, és que poc més del 3% de pacients amb febre que arriba al centre està en fase aguda d'infecció per VIH i no ho sap. Vista l'alta prevalença de malària a la regió, hi ha la possibilitat que alguns d'ells contreguin la malària durant la fase aguda de VIH. "Així, en pacients amb un sistema immune compromès, el cas que descrivim aquí podria ser més comú del que pensem".
 
L'estudi subratlla la importància d'establir tests de diagnòstic ràpid (anomenats de quarta generació) en centres de salut en països de baixos recursos per identificar casos durant l'etapa d'infecció aguda i intervenir abans, sobretot en pacients immuno-compromesos. Segons dades d'UNAIDS, es calcula que a Moçambic hi ha gairebé 2 milions de persones vivint amb el VIH i, al 2013, prop de 80.000 morts van ser provocades per la malaltia de la SIDA.