Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'exposició a la contaminació atmosfèrica augmenta el risc d'asma infantil

Investigadors d'ISGlobal i la Universitat de Leeds publiquen una revisió sistemàtica a gran escala, la més gran realitzada fins ara

22.11.2016

Els nens i adolescents exposats a nivells alts de contaminació atmosfèrica tenen un més risc de desenvolupar asma, segons una revisió sistemàtica i anàlisi a gran escala realitzada per investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Universitat de Leeds.

S'estima que l'asma afecta 334 milions de persones a tot el món i nombrosos estudis mostren que la prevalença de l'asma infantil ha augmentat significativament des dels anys 50. Es desconeix en gran mesura el perquè d'aquest augment però es pensa que és degut als canvis en les exposicions ambientals, incloent la contaminació de l'aire.

Aquest estudi, publicat a Environment International, és la síntesi més gran i actualitzada de l'evidència científica feta fins ara sobre la relació entre contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit rodat i el desenvolupament d'asma infantil. Els autors van revisar més de 4.000 estudis epidemiològics publicats entre el 1999 i el setembre ded 2016, i van analitzar les dades de 41 d'aquests estudis epidemiològics (molts d'ells publicats en els darrers dos anys) que complien els criteris d'inclusió per al meta-anàlisi.

Haneen Khreis, investigadora de la Universitat de Leeds i primera autora de la publicació, conclou que "gràcies a l'anàlisi realitzat en aquest estudi, en el qual es combinen dades de múltiples estudis, podem afirmar que existeix una associació entre l'exposició a la contaminació atmosfèrica i el desenvolupament d'asma infantil". En concret, la revisió inclou l'exposició al diòxid de nitrogen (NO2), al carboni negre i a les partícules en suspensió PM2.5 i PM10 emeses pel trànsit durant la infància i el desenvolupament posterior d'asma. "La nostra anàlisi mostra que els efectes més forts estan associats amb les exposicions al carboni negre, un marcador específic dels tubs d'escapament dels vehicles i un contaminant relacionat amb el dièsel, però es necessiten més recerques per treure conclusions definitives, incloent l'exploració dels contaminants que van més enllà dels tubs d'escapament". Actualment, moltes ciutats d'Europa estan dominades pel dièsel i hi ha una necessitat urgent de reduir les seves emissions.

"La contaminació atmosfèrica té un gran impacte en la salut de la infància" destaca per la seva banda Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal. "Ja que s'estima l'any 2015 el 70% de la població mundial viurà en ciutats, l'exposició a la contaminació atmosfèrica és un problema de primer nivell mundial i hem d'actuar ja" afegeix el coordinador.

Referència

Haneen Khreis, Charlotte Kelly, James Tate, Roger Parslow, Karen Lucas, Mark Nieuwenhuijsen. Exposure to traffic-related air pollution and risk of development of childhood. A systematic review and meta-analysisEnvironmental International. DOI: 10.13140/RG.2.2.13217.81760.