Troben una alta incidència de 'A. baumannii' resistent a tots els antibiòtics en casos de pneumònia associada a la ventilació

Els resultats del projecte ‘MagicBullet’ que es va dur a terme a Grècia, Itàlia i Espanya subratllen la dificultat per tractar aquestes infeccions

08.11.2017
Foto: CDC/ Janice Carr

Un nou estudi mostra una incidència elevada de bacteris de l'espècie Acinetobacter baumannii resistents a tots els antibiòtics, aïllades de pacients amb pneumònia associada a la ventilació mecànica en hospitals de tres països del sud d'Europa (Grècia, Itàlia i Espanya). Aquests resultats formen part del projecte multicéntric europeu MagicBullet en el qual va participar ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, i ressalten la dificultat de tractar aquestes infeccions.

El bacteri Acinetobacter baumannii és una causa important d'infeccions hospitalàries, particularment en els pacients ingressats en unitats de vigilància intensiva, i en els últims anys ha desenvolupat resistències a antibiòtics de primera línia. De fet, a causa de la facilitat amb la qual A. baumannii adquireix gens de resistència, s'han descrit aïllats multiresistentes (MDR), extensament resistents (XDR) i fins i tot resistents a tots els antibiòtics (panresistents o PDR).

En aquest estudi els autors van investigar la prevalença, susceptibilitat antimicrobiana (incloent la resistència a carbapenems i a colistina) i la relació clonal d'aïllats de A. baumannii obtinguts del tracte respiratori de pacients amb pneumònia associada a ventilació mecànica de 15 hospitals a Grècia, Itàlia i Espanya.

De les 65 mostres analitzades, totes menys dues eren resistents a carbapenems i gairebé la meitat eren també resistents a la colistina. Assajos de susceptibilitat antimicrobiana van mostrar percentatges elevats de resistència a altres antibiòtics. 21 aïllats es van catalogar com MDR, 22 com XDR i 20 (és a dir, gairebé un de cada tres) com PDR. No es van detectar diferències en el grau de resistència entre els tres països. L'anàlisi molecular indica que la majoria dels aïllats pertanyen al mateix llinatge (IC2), suggerint l'existència d'una soca ‘epidémica’ que s'ha propagat als tres països

“Els resultats confirmen i fins i tot superen les estimacions de resistència a carbapenems i a colistina als tres països” apunta Jordi Vila, coautor de l'estudi i director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes d’ISGlobal. “L'alta incidència d'aïllats extensament resistents i panresistents subratlla la dificultat per trobar règims adequats per tractar a aquests pacients” afegeix.

Referència:

Nowak J, Zander E, Stefanik D, et al. High incidence of pandrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates collected from patients with ventilator-associated pneumonia in Greece, Italy and Spain as part of the MagicBullet clinical trial. J Antimicrob Chemother. 2017 Sep 8. doi: 10.1093/jac/dkx322