Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

El risc de ser dona embarassada VIH-positiva en una zona de malària

En el Dia Mundial de la Malària cridem l'atenció sobre una qüestió oblidada: la situació de risc i vulnerabilitat que pateixen les dones embarassades infectades pel VIH i exposades a la malària

24.04.2014

El VIH/SIDA i la malària, dues de les infeccions més esteses al món, s'obstinen a solapar-se geogràficament, sobretot a l'Àfrica subsahariana. Als països més afectats de l'Àfrica Oriental i del Sud, entre els quals trobem a Moçambic, Malawi, Zàmbia, Tanzània i Kenya, més del 90% de la població està exposada a la malària, la prevalença del VIH en adults és superior al 10% i se calcula que cada any hi ha més d'un milió d'embarassos en dones VIH positives exposades a la malària.

Quan el VIH/SIDA i la malària actuen en la mateixa persona, l'efecte negatiu que cada infecció té per separat augmenta de manera exponencial, s'agreuja el seu pronòstic i se complica tant el tractament com les mesures de prevenció. En el cas de les dones embarassades amb VIH/SIDA, no només elles tenen major risc de desenvolupar malària greu i altres complicacions de la infecció durant l'embaràs, sinó que l'evidència científica indica que els seus fills tenen més probabilitat d'adquirir la infecció per VIH de les seves mares.

Malgrat aquest escenari, la recomanació actual per prevenir la malària en dones embarassades a l'Àfrica no inclou a les dones infectades per VIH, ja que els medicaments que s'utilitzen per a la prevenció estan contraindicats en aquestes últimes. Aquest fet condueix a una paradoxa: la prevenció de la malària és menys efectiva en les dones africanes embarassades amb VIH/SIDA, el grup amb major risc i més vulnerable als efectes d'ambdues infeccions.

Sense oblidar la necessitat de millorar l'harmonització entre els programes de prevenció del VIH/SIDA i malària, i de salut reproductiva, és imprescindible abordar aquesta qüestió d'enorme importància per a la salut publica global des de l'àmbit científic, de manera que es trobin fàrmacs antimalàrics efectius i segurs per a ser usats en les embarassades amb VIH/SIDA especialment a l'Àfrica subsahariana.

Font: OMS/WHO - http://www.who.int/gho/map_gallery/en/