Recerca

El monitoratge virològic i els tractaments alternatius són fonamentals per controlar el VIH a l'Àfrica

Un estudi liderat per investigadors d'ISGlobal i IrsiCaixa conclou que el tractament antiretroviral fracassa en el 24% de pacients de Manhiça (Moçambic)

17.06.2015

Un estudi publicat a la revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy informa del fracàs del tractament antiretroviral (ART) en una quarta part dels pacients que prenen aquests medicaments a Moçambic, un dels països amb major prevalença de VIH al món. El fracàs del tractament s'associa a la pèrdua d'opcions terapèutiques en l'àmplia majoria dels pacients. Els resultats obtinguts confirmen la necessitat de realitzar un seguiment de càrrega viral en pacients amb VIH per avaluar l' efectivitat del tractament i poder realitzar els canvis necessaris per frenar la progressió de la malaltia, evitant la selecció de virus resistents al medicament que puguin estendre's a la resta de la població i als països confrontants. L'estudi és fruit d'una col·laboració estratègica entre ISGlobal, l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa  i el Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM).

L'estudi es va dur a terme en una de las regions amb major prevalença de VIH a l'Àfrica, el districte moçambiquès de Manhiça, on el 40% de la població està infectada pel virus i l'accés gratuït als antiretrovirals va començar al 2004.  Els resultats obtinguts mostren que el 24% dels pacients que estan en ART a Manhiça presenten càrregues virals elevades, la qual cosa significa que el virus continua replicant-se tot i rebre tractament, i d'aquests un 89% han desenvolupat resistències als fàrmacs antiretrovirals que s'utilitzen habitualment.

"Aquestes dades són preocupants", afirma la investigadora d'ISGlobal María Rupérez, primera autora de l'estudi. "Si el tractament que aquests pacients segueixen no funciona, seria necessari canviar a altres tractaments que són més cars i no sempre estan disponibles sobre el terreny". A més, existeix el perill que els virus resistents es transmetin a la resta de la població, la qual cosa podria empitjorar la situació i comprometre el control de l'epidèmia del VIH a l'Àfrica.

Des del 2001, la distribució a gran escala d'antiretrovirals juntament amb protocols simplificats i estandarditzats ha permès tractar a més de nou milions de persones que viuen amb el VIH a països en desenvolupament, especialment a l'Àfrica subsahariana. Aquest increment en el nombre de persones tractades és positiu, però implica certs reptes. Si no es realitza el seguiment adequat, alguns pacients, bé degut a una falta d'adherència al tractament o bé al desenvolupament de resistències, no aconsegueixen frenar la replicació del virus i mantenen càrregues virals elevades (situació denominada "fracàs virològic"), la qual cosa predisposa a una acumulació de resistències i a una ràpida progressió de la malaltia.

A pesar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana el monitoratge virològic per a detectar el fracàs a temps per canviar la línia de tractament, la realitat és que en molts centres de salut de països en desenvolupament no es realitza tant per raons tècniques com econòmiques. La solució, apunta des d'IrsiCaixa Roger Paredes, investigador sènior de l'estudi, és, a més de facilitar l'accés a un ampli ventall de tractaments, "l'accés assequible a nous tests ràpids de monitoratge viral que permetin detectar el fracàs virològic precoç y que es podrien realitzar en els mateixos centres de salut, tal i com recomana l'OMS. La distribució a gran escala de test simplificats de càrrega viral en països en desenvolupament seria un pas molt important no només per a controlar la malaltia en aquests pacients, sinó també per a evitar la transmissió de resistències a la resta de la població" 

 

Referència: María Rupérez, Christian Pou, Sonia Maculuve, Samandhy Cedeño,Leopoldina Luis, Judith Rodríguez, Emilio Letang, José Moltó, Eusébio Macete, Bonaventura Clotet, Pedro Alonso, Clara Menéndez, Denise Naniche, and Roger Paredes. Determinants of virological failure and antiretroviral drug resistance in Mozambique. J. Antimicrob. Chemother. first published online June 16, 2015.