Recerca

L'impacte ambiental de l'aigua embotellada és fins a 3.500 vegades més gran que el de l'aigua de l'aixeta

Un nou estudi compara els impactes en la salut i en el medi ambient de les opcions individuals per al consum d'aigua a Barcelona

28.07.2021
Foto: Jonathan Chng / Unsplash.

Quina és la millor opció per al consum individual d'aigua si tenim en compte els impactes tant en la salut com en el medi ambient? La resposta a aquesta pregunta, segons un nou estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació "la Caixa", és que, almenys a la ciutat de Barcelona, ​​l'aigua de l'aixeta és l'opció que ofereix més beneficis generals.

El consum d'aigua embotellada ha anat augmentant considerablement en els darrers anys a escala mundial. Segons investigacions anteriors, aquesta tendència pot explicar-se en part per factors subjectius com la percepció de risc, el gust, l'olor, la manca de confiança en la qualitat de l'aigua de l'aixeta i el màrqueting per part de les empreses d'aigua embotellada. Aquest nou estudi, publicat a Science of the Total Environment, tenia com a fi proporcionar dades objectives sobre tres opcions diferents de consum d'aigua: aigua embotellada, aigua de l'aixeta i aigua de l'aixeta filtrada. Aquest treball científic s'ha realitzat en col·laboració amb el Grup d'Enginyeria i Microbiologia Ambiental (GEMMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Els impactes ambientals i en salut generalment s'avaluen per separat a causa de l'aplicació de metodologies diferents que, al seu torn, proporcionen diferents tipus de resultats. Els impactes ambientals es poden estimar amb una metodologia anomenada Anàlisi del Cicle de Vida (LCA, en anglès), mentre que les conseqüències en la salut humana s'estimen amb un enfocament anomenat Avaluació d'Impacte en la Salut (HIA, en anglès). Aquest estudi ha intentat superar aquesta barrera metodològica combinant per primera vegada LCA i HIA en una mateixa anàlisi.

Atès que la qualitat de l'aigua de l'aixeta pot diferir entre ciutats o països, l'equip es va centrar en la ciutat de Barcelona, ​​a causa de la solidesa de les dades disponibles. L'Anàlisi del Cicle de Vida es va realitzar utilitzant un programari específic i un mètode anomenat ReCiPe, que va permetre les investigadores estimar el dany als ecosistemes i a la disponibilitat de recursos, així com els impactes indirectes en la salut humana derivats del procés de producció d’aigua embotellada i de l'aixeta. L'Avaluació d'Impacte en la Salut va utilitzar dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona sobre patrons de consum i nivells de compostos químics en el subministrament d'aigua.

Els resultats van mostrar que si tota la població de Barcelona decidís canviar a l'aigua embotellada, la producció requerida tindria un peatge d’1,43 espècies perdudes per any i un cost de 83,9 milions de dòlars per any a causa de l'extracció de matèries primeres. Això és aproximadament 1.400 vegades més impacte en els ecosistemes i 3.500 vegades major cost d'extracció de recursos en comparació amb l'escenari en el qual tota la població canviaria a l'aigua de l'aixeta.

"La qualitat de l'aigua de l'aixeta ha augmentat substancialment a Barcelona des de la incorporació de tractaments avançats en els últims anys. No obstant això, aquesta millora considerable no s'ha vist reflectida en un augment en el consum, el que suggereix que el consum d'aigua podria estar motivat per factors subjectius diferents de la qualitat", diu Cristina Villanueva, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi.

"Un d'aquests factors subjectius és la presència percebuda de compostos químics en l'aigua de l'aixeta. Si bé és cert que l'aigua de l'aixeta pot contenir trihalometans derivats del procés de desinfecció i que els trihalometans estan associats amb càncer de bufeta, el nostre estudi mostra que a causa de l'alta qualitat de l'aigua de l'aixeta a Barcelona,​​ el risc per a la salut és petit, especialment si tenim en compte els impactes globals de l'aigua embotellada", afegeix Cristina Villanueva.

En aquest sentit, els resultats estimen que un canvi complet a l'aigua de l'aixeta augmentaria el nombre total d'anys de vida perduts a la ciutat de Barcelona a 309 (el que equival aproximadament a una mitjana de 2 hores d'esperança de vida perduda si es repartís per igual entre tots els residents de Barcelona). Afegir un filtre domèstic a l'aigua de l'aixeta reduiria el risc considerablement, rebaixant el nombre total d'anys de vida perduts a 36.

"Els nostres resultats mostren que, considerant els efectes ambientals i de salut, l'aigua de l'aixeta és millor opció que l'aigua embotellada, que genera una gamma més àmplia d'impactes", diu Cathryn Tonne, investigadora d'ISGlobal i última autora de l'estudi. "En alguns casos, l’ús de filtres domèstics, a més de millorar el sabor i l’olor de l’aigua de l’aixeta, pot reduir substancialment els nivells de trihalometans. Per aquesta raó, l'aigua de l'aixeta filtrada és una bona alternativa. Tot i que no teníem dades suficients per mesurar-ne l’impacte ambiental en la seva totalitat, sabem que és molt menor que el de l'aigua embotellada”, afegeix. No obstant això, les autores reconeixen que els filtres domèstics requereixen un manteniment adequat per a un correcte funcionament i per evitar la proliferació microbiana.

Referència

Cristina M. Villanueva, Marianna Garfí, Carles Milà, Sergio Olmos, Ivet Ferrer, Cathryn Tonne, Health and environmental impacts of drinking water choices in Barcelona, Spain: A modelling study, Science of The Total Environment, Volume 795, 2021, 148884, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148884