Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

El Consell Europeu de Recerca (ERC) atorga una de les seves ajudes d'excel·lència científica a Joan Ballester

La dotació econòmica impulsarà el projecte EARLY-ADAPT, que estudiarà l’impacte que té l'adaptació de les poblacions al canvi climàtic sobre la salut humana

10.12.2019
Joan Ballester
Foto: ISGlobal

El Consell Europeu de Recerca (ERC), institució dedicada a fomentar la ciència d'excel·lència a Europa, ha atorgat una ajuda Consolidator Grant a Joan Ballester, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per ”la Caixa”. Dotada amb dos milions d'euros, la subvenció finançarà durant cinc anys el projecte EARLY-ADAPT (Signs of Early Adaptation to Climate Change), dirigit a estudiar com s'estan adaptant les poblacions als reptes de salut pública desencadenats pel canvi climàtic.

Les Consolidator Grants de l'ERC són beques dissenyades per a donar suport a investigadors d'excel·lència en el moment de la seva carrera professional en el qual estan consolidant el seu propi equip o programa de recerca. Els qui sol·liciten aquesta ajuda han de demostrar la naturalesa innovadora, ambiciosa i arriscada de la proposta científica, així com la seva viabilitat. El projecte de Ballester ha estat un dels 78 triats entre els més de 670 treballs presentats en la modalitat de Ciències Socials i Humanitats, destacant així en la seva aposta per la transdisciplinarietat.

Desgranant l'adaptació humana al canvi climàtic

“Les societats estan començant a adaptar-se al canvi climàtic, però l'efectivitat d'aquesta adaptació primerenca és heterogènia en l'espai i el temps”, explica Ballester. Tenint en compte factors climàtics, ambientals, socials, econòmics i demogràfics en una única anàlisi integrada, EARLY-ADAPT determinarà quines poblacions estan desenvolupant aquesta adaptació, en quina mesura ho estan fent i quins són els factors que expliquen les diferències. Per a això, el projecte utilitzarà dades disponibles des de 1980 a diferents nivells, des de països a barris, analitzant cada factor en les seves respectives escales d'influència. “Amb aquesta informació podrem detectar, comprendre i identificar les desigualtats en la vulnerabilitat i en l'adaptació entre països, regions, ciutats, barris i grups socials”, afegeix.

El projecte constarà de quatre fases: la recopilació de dades; l'anàlisi de la relació entre la salut i factors ambientals com el clima o la contaminació; l'estudi dels factors socials, econòmics i demogràfics com a modificadors d’aquestes associacions; i, finalment, el desenvolupament de projeccions realistes de futur sobre la base dels resultats obtinguts.

“La primera meta que volem aconseguir és l'estimació realista de l'impacte que exerceix cadascun dels factors analitzats sobre l'adaptació al canvi climàtic”, comenta Ballester. “Això només es pot aconseguir amb una anàlisi integrada de tots els factors. Però no ens quedarem aquí. Comprendre els mecanismes responsables de l'adaptació ens permetrà predir com afectaran els canvis en els factors ambientals, socioeconòmics i demogràfics en les poblacions futures. Si entenem aquests mecanismes d'adaptació i podem projectar-los cap al futur, obrirem una oportunitat única d’entreveure l'impacte real de l'adaptació al canvi climàtic, i així, albirar com de vulnerables serem en les pròximes dècades”.

Joan Ballester es va doctorar en Clima i Salut en la Universitat de Barcelona en 2011. La seva tesi doctoral es va centrar en l'estudi de la variabilitat i predictibilitat climàtiques sobre la salut humana en el context actual de canvi climàtic. Posteriorment va obtenir tres beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie, que va implementar als Estats Units i Europa, i dos projectes europeus finançats pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, i actualment és investigador Ramón y Cajal.

Més informació sobre l'investigador i el projecte: http://www.joanballester.eu/