Recerca

L’antimalàric mefloquina durant l'embaràs i els efectes per a la salut del nadó

Un estudi avalua per primera vegada la salut de nens amb mares que van rebre el tractament preventiu intermitent de la malària durant l'embaràs en el seu primer any de vida

24.02.2016

Un estudi realitzat per investigadors d'ISGlobal, en col·laboració amb el Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM) i d'altres centres d'investigació africans i europeus, mostra que la mortalitat, morbiditat i el creixement durant el primer any de vida no es veuen afectats pel tractament preventiu intermitent de la malària en l'embaràs amb mefloquina. Publicat a la revista PLOS Medicine i coordinat per la Dra. Clara Menénedez, es tracta d'un dels primers estudis a gran escala sobre l'impacte d'aquest fàrmac en la salut de l’infant.

Hi ha molt pocs estudis clínics que avaluïn la salut de nens amb mares que hagin rebut mefloquina (MQ) durant l'embaràs. Partint d'un assaig clínic previ, en el qual van comparar l'eficàcia i seguretat del tractament preventiu intermitent amb MQ versus sulfadoxina- pirimetamina (SP) en dones embarassades en quatre països de l'Àfrica subsahariana (Benín, Gabon, Moçambic i Tanzània), els autors van seguir als nadons d'aquestes dones durant un any, per determinar els efectes a llarg termini del tractament sobre la salut del nen. Van comparar la mortalitat, morbiditat, creixement i desenvolupament psicomotor de més de 2.800 nadons de dones que van rebre MQ i 1.400 nadons de dones que van rebre SP durant l'embaràs. No van trobar diferències significatives entre ambdós grups en mortalitat, morbiditat, ni en el creixement. Tot i que el grup MQ va mostrar un retard en 3 dels 13 criteris de desenvolupament psicomotor als 9 mesos d'edat, aquest efecte no es va confirmar en visites posteriors. No obstant això, com destaca la Dra. Maria Rupérez, primera autora de l'estudi, "tot i que creiem que aquestes diferències entre els grups podrien ser una troballa casual o el resultat d'una comparació múltiple, no es pot descartar del tot que siguin fruit de l'efecte de la MQ, de manera que vam concloure que es necessiten estudis més específics per avaluar aquesta associació".

Les troballes de l'estudi són rellevants, ja que la MQ és el fàrmac d'elecció per prevenir la malària en dones embarassades que viatgen a països endèmics i està recomanada, en combinació amb altres fàrmacs, com a tractament dels episodis de malària durant l'embaràs.

Referència:

María Rupérez, Raquel González, Ghyslain Mombo-Ngoma, et al. Mortality, Morbidity, and Developmental Outcomes in Infants Born to Women Who Received Either Mefloquine or Sulfadoxine-Pyrimethamine as Intermittent Preventive Treatment of Malaria in Pregnancy: A Cohort Study. PLOS Medicine, 2016; 13 (2): e1001964