Publicador de continguts

Recerca

COVAIR-CAT avaluarà possibles vincles entre la contaminació atmosfèrica i la COVID-19 a Catalunya

Aquest projecte de dos anys està coordinat per ISGlobal i finançat pel Health Effects Institute (HEI)

13.05.2021
Foto: Benjamin Gremler / Unsplash

Hi ha un cos de literatura creixent que relaciona la contaminació de l'aire amb malalties transmissibles, inclòs un conjunt d'infeccions respiratòries. Provar si els nivells de contaminació de l'aire en el lloc de residència d'una persona estan relacionats amb les seves possibilitats de tenir COVID-19 greu és el principal objectiu de COVAIR-CAT , un nou projecte coordinat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal ), centre impulsat per Fundació "la Caixa". El projecte està finançat pel Health Effects Institute (HEI) i utilitzarà la infraestructura de dades de la Generalitat de Catalunya.

COVAIR-CAT va celebrar la seva reunió de llançament el 7 de maig, iniciant un període de dos anys en què les i els investigadors estudiaran els possibles vincles de l'exposició a curt i llarg termini a la contaminació de l'aire amb els ingressos hospitalaris i la mortalitat per COVID-19 . El projecte també inclourà una perspectiva d'equitat, ja que un dels seus objectius és esbrinar si la contaminació de l'aire afecta més a la gravetat de la COVID-19 per a algunes persones depenent de factors socioeconòmics i demogràfics. En diversos països s'han documentat desigualtats en els efectes greus de la COVID-19. COVAIR-CAT investigarà la interacció entre la contaminació atmosfèrica, els factors socioeconòmics, demogràfics i altres en les desigualtats relacionades amb la COVID-19 a Catalunya. Finalment, provarà si l'efecte de la contaminació de l'aire sobre la gravetat de la COVID-19 és diferent de l'efecte sobre altres infeccions respiratòries com la pneumònia.

"Hi ha molt bones raons per esperar que la contaminació de l'aire sigui rellevant en la pandèmia de COVID-19 . Alguns estudis toxicològics i epidemiològics proporcionen evidència que dóna suport a la idea que la mala qualitat de l'aire pot augmentar el risc d'infecció per SARS-CoV-2 o el risc de patir una forma més greu de la malaltia. No obstant això, la majoria dels estudis epidemiològics fins a la data tenen un disseny ecològic, el que és una limitació important", diu Cathryn Tonne, investigadora d'ISGlobal i directora de l'estudi. Per superar aquest desafiament metodològic, COVAIR-CAT avaluarà els possibles vincles entre la COVID-19 i la qualitat de l'aire utilitzant dades de gairebé totes les persones que viuen a Catalunya.

La cohort d'estudi de COVAIR-CAT inclourà dades d'atenció primària, ingressos hospitalaris, mortalitat i tests de COVID-19 . "Un disseny d'estudi tan ambiciós només és possible amb una bona infraestructura per a l'enllaç de dades i en entorns on la majoria de les persones estan cobertes a través d'un sistema de salut d'accés universal. Una de les principals fortaleses del nostre projecte és l'accés a dades administratives anonimitzades de la Generalitat de Catalunya gràcies a el Programa d'Anàlisi de Dades per a la Recerca i Innovació en Salut (PADRIS) i l'estreta col·laboració amb l'equip de PADRIS ", explica Cathryn tonne.

COVAIR-CAT té com a objectiu generar nous coneixements pràctics relacionats amb la intersecció de dos grans desafiaments de salut pública: la contaminació de l'aire i COVID-19.