Recerca, Formació, Chagas, Salut materna, infantil i reproductiva

Construint una aliança per a la salut global

ISGlobal es reforça amb l'aliança entre el seu centre d'investigació CRESIB i el CREAL per consolidar una institució de referència en salut global

05.10.2012

Vivim en un món global en el qual els problemes de salut que transcendeixen fronteres cada vegada reben més atenció. Les malalties infeccioses, l'aigua i el sanejament, la salut materna, infantil i reproductiva, així com els determinants ambientals de la salut i el canvi climàtic formen part dels reptes més importants de la salut global.

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) va néixer amb la vocació de ser un centre multidisciplinari dedicat als grans reptes de salut global i va incorporar al Centre d'Investigació en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), creat al 2006, com el seu centre d'investigació. En un entorn cada vegada més competitiu, el Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL) s'uneix ara a ISGlobal i CRESIB per construir una aliança estratègica que integri la massa crítica d'investigació en una sola institució que reforci el lideratge mundial en investigació, innovació i formació en salut global.

La construcció d'aquesta aliança en salut global s'emmarca en la recent convocatòria SUMA de la Generalitat de Catalunya per als centres d'investigació de la xarxa Cerca per consolidar l'excel·lència i augmentar la seva massa crítica. Després de la valoració favorable de la proposta presentada per les tres institucions, s'ha engegat l'elaboració del projecte executiu. Per a això, el passat 3 d'octubre es va realitzar, amb gran èxit de participació, la primera jornada conjunta de treball entre els tres centres.

S'espera que la Generalitat dicti la resolució final de la proposta abans de finals d'any, moment en el qual s'engegarà el procés d'aliança seguint quatre eixos principals:

1) crear un model organitzatiu cohesionat, eficient i sostenible entre els tres centres

2) desenvolupar un programa conjunt d'investigació entorn de les malalties infeccioses, malalties cròniques no transmissibles i els seus determinants ambientals;

3) reforçar la translació del coneixement a polítiques i intervencions de salut pública innovadores, així com la capacitat d'influenciar l'agenda internacional de salut global;

4) ampliar l'oferta de formació postgraduada i continuada de qualitat en salut global i salut ambiental.