Publicador de continguts

Planificació urbana, medi ambient i salut

CITI-SENSE Development of sensor-based Citizens? Observatory Community for improving quality of life in cities

Durada
2012-
Coordinador
NILU-Norwegian Institute for Air Research
CITI-SENSE desenvoluparà "observatoris ciutadans" per capacitar els ciutadans per contribuir i participar en l'estat del medi ambient, recolzant i influint en les prioritats comunitàries i socials i la presa de decisions.

CITI-SENSE pretén desenvolupar, provar, demostrar i validar un monitoratge ambiental basada en la comunitat i la informació utilitzant aplicacions terrestres innovadores i noves d'observació.

Per aconseguir-ho, el projecte té com a objectiu: (i) elevar la consciència ambiental en els ciutadans, (ii) augmentar la participació de la societat en decisions ambientals, i (iii) proporcionar informació sobre l'impacte que els ciutadans tenen en les decisions. S'ocuparà de sol·licitar la participació efectiva dels ciutadans en la gestió ambiental, donant suport tant la comunitat com les prioritats polítiques.

L'objectiu del projecte és aprendre de l'experiència i la percepció ciutadana i

permetre a la ciutadania participar en la presa de decisions de la comunitat i la planificació cooperativa.

El concepte de CITI-SENSE es basa en tres pilars: les plataformes tecnològiques per al control distribuït, informació i tecnologies de la comunicació, i la participació social.

Video: http://vimeo.com/81406033

 

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Mark Nieuwenjuijsen
    Mark Nieuwenjuijsen

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null