Recerca, Eliminació de la malària

Certs anticossos dirigits contra un sucre estan associats amb la protecció enfront de la malària

Un estudi usa una nova tècnica per analitzar nivells i tipus d'anticossos contra un carbohidrat expressat per una multitud d'organismes

09.07.2018
Foto: Adapted from Aguilar R et al.

Cert tipus d'anticossos dirigits contra alfaGal- un carbohidrat expressat pel paràsit de la malària i molts altres organismes- podrien protegir contra la malària, segons indica un nou estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa".  Els resultats, publicats a Scientific Reports, suggereixen que l'alfa-Gal és un candidat interessant per incloure en futures vacunes contra la malària i altres malalties infeccioses.

La magnitud i tipus de resposta immune contra el paràsit de la malària juga un paper determinant en el control de la malaltia. Fins ara, la majoria dels estudis s'han centrat a analitzar la resposta dirigida contra les proteïnes del paràsit. Tot i això, els sucres (o glicans) presents a la superfície del paràsit també poden induir una resposta immune.

Un glican que resulta particularment interessant és alfa-Gal: ho expressen pràcticament tots els organismes de l'escala evolutiva, des de bacteris comensals de la nostra microbiota, bacteris patògens com Salmonella, paràsits protozoaris com a P. falciparum (causant de la malària) o mamífers com les vaques. Està absent solament en persones, simis i micos del vell món, de manera que generem una resposta immune contra el mateix. Estudis recents suggereixen que alguns anticossos contra alfa-Gal podrien protegir contra la malària.

En aquest estudi, els equips de Luis Izquierdo i Carlota Dobaño, investigadors d’ISGlobal, van unir forces per analitzar la magnitud i tipus d'anticossos contra alfa-Gal en nens i nenes de Moçambic (zona de baixa transmissió de la malària) i Ghana (zona d'alta transmissió). Van usar una tècnica, recentment desenvolupada pel grup de Dobaño, que ha permès avaluar per primera vegada diferents subclasses d'anticossos contra aquest i altres antígens de malària en una sola reacció i a partir d'una gota de sang.

“La importància d'aquest estudi és que proporciona nova informació sobre una resposta (anti alfa-Gal) que podria jugar un paper en la protecció contra diverses malalties infeccioses, no solament la malària”, explica Dobaño.

Els resultats mostren que els nivells dels diferents anticossos anti alfa-Gal varien segons l'edat, i són més elevats en zones de menor transmissió de malària. S'observa un augment significatiu d'anticossos alfa-Gal tipus IgM en els primers mesos de vida, mentre que els anticossos de tipus IgG incrementen una mica més tard. De manera important, es va observar una associació entre anticossos IgM i protecció contra la malària clínica, especialment en els primers mesos de vida, mentre que la IgG total es va associar amb major risc.  

“Seria interessant poder descriure en profunditat el alfa-Gal que expressa el paràsit i confirmar la possible associació entre determinades subclasses d’IgG i protecció,” comenta Izquierdo. “En tot cas, aquests resultats confirmen que alfa-Gal podria ser una molècula interessant per ser considerada en futures vacunes contra la malària”, afegeix.

Referència

 Aguilar R, Ubillos I, Vidal M, et al. Antibody responses to α-Gal in African children vary with age and site and are associated with malaria protection. Scientific Reports, 2018. 8:9999. DOI:10.1038/s41598-018-28325-w