Publicador de continguts

Planificació urbana, medi ambient i salut

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

Durada
2015-2018
Coordinador
Cathryn Tonne (ISGlobal)
Finançadors
European Research Council (Starting Grant)

Existeix una gran incertesa en els efectes en la salut de la relació entre l’exposició a partícules de la combustió i els efectes cardiovasculars, per a concentracions més elevades que les típiques trobades en àrees urbanes de països desenvolupats. L’Índia és un lloc útil per investigar el risc cardiovascular de les partícules en un ampli rang d’exposició, incloent-hi el rang on hi ha la major incertesa en la relació exposició-resposta. Elevades concentracions de partícules s’han mesurat en espais exteriors de ciutats indies, dins dels vehicles, i també a dins de les cases que utilitzen combustible sòlid per  cuinar.

L’objectiu d’aquest projecte és investigar els efectes en la salut cardiovascular de la exposició a partícules de l’aire que provenen de fonts exteriors i interiors. L’estudi està emmarcat en la cohort prospectiva APCAPS (Andhra Pradesh Children and Parents Study).

Els objectius específics són els següents:

  • Caracteritzar l’exposició de partícules a mig termini dels participants de la cohort de l’APCAPS, a partir de la monitorització mòbil de les concentracions de l’exterior, personals i de les dades prèviament recollides en els qüestionaris. 
  • Utilitzar mètodes per a la medició objectiva de la localització i dels patrons d’activitat basats en aparells de GPS i en la captació d’imatges “life logging”, lligat al temps real de la monitorització personal de l’exposició per a identificar activitats especifiques i microambients que poden ser importants en l’exposició de partícules.
  • Quantificar l’associació entre l’exposició a partícules i biomarcadors de la vulnerabilitat arterial: gruix de la íntima-media carotídea i la pressió arterial.

 

Finançament total

1.200.000 euros

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Cathryn Cecelia Tonne
    Cathryn Cecelia Tonne

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living