Recerca

Alguns bacteris causants d'úlceres tropicals tenen un reservori natural

Un estudi detecta ADN del bacteri 'Haemophilus ducreyi' en la pell d'individus asintomátics així com en mosques i superfícies domèstiques

07.06.2017
Foto: By Brian Gratwicke, DC, USA

Un  estudi liderat per ISGlobal detecta la presència d'un bacteri causant d'úlceres de la pell, Haemophilus ducreyi, en la pell intacta de nens asintomátics. També es va detectar en mosques i superfícies domèstiques en cases de nens amb úlceres. Aquests resultats, publicats en Plos Neglected Tropical Diseases, podrien explicar la persistència de l'alta prevalença d'úlceres tropicals fins i tot després d'una administració massiva d'antibiòtics.

Els nens que viuen en zones rurals de països tropicals freqüentment sofreixen d'úlceres tropicals que resulten fonamentalment, o bé de la infecció per Haemophilus ducreyi (que també causa el xancre genital en adults)  o bé per Treponema pallidum pertenue (causant del pian).

Si ben estudis previs havien demostrat que el tractament massiu amb azitromicina és molt eficaç per reduir el nombre de casos de pian en les comunitats tractades, l'eficàcia per reduir el nombre de casos d'H. ducreyi és molt inferior. Se sap que ambdues infeccions es transmeten predominantment per contacte directe amb lesions cutànies d'altres nens. No obstant això, la persistència d'úlceres per H. ducreyi després d'una ronda d'administració massiva d'antibiòtic fa pensar que el bacteri té un reservori natural (p. ex. colonització de la pell de portadors asintomáticos o de superfícies contaminades).

En aquest estudi, els autors van intentar determinar les raons  de l'efecte limitat del tractament massiu en H. ducreyi en comunitats de l'illa de Lihir, Papua Nova Guinea. Per a això, van analitzar potencials reservorios ambientals del bacteri i van trobar la presència d'H. ducreyi sobre la pell del 21% de nens i joves asintomátics  (és a dir, sense úlceres). A més, van trobar ADN d'H. ducreyi i T. p. pertenue en mosques i llençols de llars de nens amb úlceres, la qual cosa podria contribuir a propagar la infecció malgrat el tractament amb azitromicina.

“Els nostres resultats indiquen que la persistència d'úlceres per H. ducreyi després de l'administració massiva d'antibiòtic es deu a l'ubiqüitat de l'organisme en portadors asintomátics i el medi ambient” explica Oriol Mitjá, coordinador de l'estudi. Els autors suggereixen que una major higiene i diverses rondes d'administració d'antibiòtic podrien ser necessàries per controlar aquest reservorio.

Cada any es reporten al món més de 100.000 casos d'úlceres cròniques tropicals que són una càrrega física i psicològica important en nens petits. En alguns llogarets de regions remotes fins al 7% dels nens sofreixen aquestes ulceres pel que suposa un greu problema de salut pública.

Referència:

Houinei W, Godornes C, Kapa A, et al. Haemophilus ducreyi DNA is detectable on the skin of asymptomatic children, flies and fomites in villages of Papua New Guinea. PLoS Negl Trop Dis. 2017 May 10;11(5):e0004958.