Publicador de continguts

Qualitat de l'aire i salut

 

La publicació "Qualitat de l'Aire i Salut" va ser presentada el setembre del 2010, coincidint amb el Congrés Anual de la Societat Respiratòria Europea a Barcelona. Com a part de l'Any 2010 del Pulmó, és una eina per promoure entre els metges i altres professionals de la salut la necessitat d'una millor qualitat de l'aire. També proporciona als polítics, periodistes i altres lectors una visió general del coneixement actual sobre la naturalesa i conseqüències per a la salut del problema ambiental predominant de la contaminació de l'aire. L'informe conté informació sobre el grau de contaminació de l'aire a Europa, la naturalesa dels seus efectes i les mesures que s'estan adoptant (i han de ser adoptades) per lluitar contra ella.

Realitzat amb la col·laboració de Swiss Tropical and Public Health Institute (Basilea, Suïssa) i el CREAL, centre aliat d'ISGlobal.