La contaminació de l'aire durant l'embaràs s'associa a un retard psicomotor en la infància

Estudi publicat a Epidemiology

28.07.2014

Un estudi liderat per CREAL, centre d'investigació d'ISGlobal i publicat a Epidemiology, conclou que la contaminació de l'aire durant l'embaràs s'associa a un retard del desenvolupament psicomotor en la infància. Aquesta contaminació, sobretot de diòxid de nitrogen (NO2), procedeix majoritàriament del trànsit.

L'acumulació de proves de diversos estudis experimentals suggeria que la contaminació de l'aire podia tenir un impacte en el desenvolupament del sistema nerviós central. L'objectiu de l'estudi era avaluar si l'exposició a contaminació de l'aire durant l'embaràs afectava el desenvolupament psicomotor i cognitiu en els primers anys de vida dels infants.

Els investigadors van analitzar dades de sis estudis de cohorts de naixement europeus d'Alemanya, Espanya, França, Grècia, Itàlia i Països Baixos. Aquests estudis van reclutar parelles de mare i fill entre 1997 i 2008. Es van mesurar els nivells de contaminació de l'aire, entre 2008 i 2011, incloent òxids de nitrogen (NO2, NOx), partícules amb diàmetres inferiors a 2.5μm (PM2.5), menors de 10μm (PM10) i de partícules intermèdies (entre 2,5 i 10μm) en les regions d'estudi. Mitjançant models estadístics es van estimar els nivells de contaminació de l'aire a les cases de les dones durant el seu període exacte de l'embaràs.

La Dra. Mònica Guxens, investigadora del CREAL i ??primera signant d'aquest estudi, destaca que "els resultats d'aquesta investigació són importants ja que és el primer estudi en el qual s'inclou una mostra gran de nens i nenes de diferents països europeus en el que la contaminació de l'aire s'ha mesurat de manera estandarditzada en totes les regions i on el desenvolupament cognitiu i psicomotor s'ha recollit de forma prospectiva".

Els investigadors van avaluar el desenvolupament psicomotor, així com el desenvolupament cognitiu general i del llenguatge de gairebé 9.500 nens i nenes d'entre un i sis anys d'edat. I van observar que la contaminació de l'aire durant l'embaràs s'associava negativament amb el desenvolupament psicomotor, que disminuïa de forma global 0,68 punts per cada increment de 10microg/m3 de NO2. Aquesta mateixa tendència es va observar en la majoria de les regions. No obstant això, no es va trobar associació entre l'exposició a contaminació de l'aire durant l'embaràs i el desenvolupament cognitiu general i del llenguatge.

Referència: Guxens M, Garcia-Esteban R, Giorgis-Allemand L, Forns J, Badaloni C, Ballester, F, et. al. Air Pollution During Pregnancy and Childhood Cognitive and Psychomotor Development: Six European Birth Cohorts. Epidemiology. 2014 Jul 16. [Epub ahead of print]

Imatge: Swangerschaft (Wikipedia)