Recerca, Eliminació de la malària

20 anys d'epidemiologia de la malària a Manhiça

Una anàlisi de 20 anys de dades de vigilància dels ingressos per malària a l'Hospital de Manhiça (Moçambic) posa en evidència la canviant epidemiologia d'aquesta malaltia

27.05.2022
malària, epidemiologia

Estimar la càrrega i mortalitat per malària suposa un repte per a la majoria dels països endèmics a causa de la feblesa dels sistemes nacionals d'informació sanitària. Per això, aquestes estimacions solen basar-se en models realitzats a partir de les dades de prevalença. El Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, acaben de publicar una anàlisi retrospectiva de 20 anys de dades de vigilància longitudinal dels ingressos per malària a l'Hospital del Districte de Manhiça, al sud de Moçambic, per a contribuir a la comprensió de la relació entre la intensitat de transmissió de la malària i la càrrega i presentació clínica de la malària greu.

L'anàlisi, publicat a la revista The Lancet Global Health, recull les dades de vigilància hospitalària de tots els menors de 15 anys ingressats a l'Hospital del Districte de Manhiça des de l'1 de juliol de 1997 fins al 30 de juny de 2017. Durant aquest període, 32.138 nens i nenes van ingressar a l'hospital diagnosticats de malària, la qual cosa equival al 51% dels ingressos totals. En 1998, els ingressos per malària representen el 37%, en 2001 arriben a un màxim del 77% i després disminueixen gradualment fins a aconseguir el nivell més baix en 2011 amb un 27%, fluctuant posteriorment. Des del 2000, tant el nombre d'ingressos com de morts per malària presenta una tendència a la baixa.

Els autors descriuen a l'article com, al llarg del temps, el patró d'edat en pacients amb malària es desplaça cap a edats més avançades. Així, en els primers dotze anys de l'estudi els nens i nenes de cinc anys o més representen el 10% del nombre de pacients per malària, però en els últims quatre anys aquest número augmenta fins a prop del 30%. En paral·lel, l'edat mitjana de les morts per malària també augmenta, encara que la majoria de les morts continuen produint-se en menors de cinc anys.

L'estudi també evidencia el canvi que es produeix en la presentació clínica de la malària greu, amb un augment de la malària cerebral i una disminució de l'anèmia greu i la dificultat respiratòria. Les taxes de mortalitat per malària greu fluctuen entre el 1,1% (2014-15) i el 7,2% (2010-11), variant segons la síndrome de malària greu: 3,3% per a l'anèmia greu, 5,1% per a la dificultat respiratòria, i 14,8% per a la malària cerebral.

“El descens en la transmissió de malària en el districte de Manhiça que ha tingut lloc en les dues últimes dècades ha anat acompanyat d'una adquisició més lenta d'immunitat natural contra la malaltia. Aquesta situació ha provocat un canvi en el patró d'edat de la malaltia cap a edats més avançades, que s'ha traduït en un menor nombre d'admissions i morts, encara que el percentatge de pacients amb malària greu ha augmentat” afirma Caterina Guinovart, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi. “Per això, tot i que s'ha de continuar prioritzant als menors de cinc anys, que continuen sent els més afectats per la malaltia, els programes de control haurien de dirigir-se també a edats més avançades” afegeix.

En l'actualitat, el desplegament de mesures de control de la malària es basa principalment en les dades de prevalença de la infecció, oblidant-se de les dades clíniques. Aquest estudi és una mostra que les dades hospitalàries són una font d'informació útil per a comprendre millor les prioritats i els grups d'alt risc, així com per a fonamentar les polítiques sanitàries.

Referència

Guinovart C, Sigaúque B, Bassat Q, Loscertales MP, Nhampossa T, Acácio S, Machevo S, Maculuve S, Bambo G, Mucavele H, Soriano-Gabarró M, Saifodine A, Nhacolo A, Nhalungo D, Sacoor C, Saúte F, Aponte JJ, Menéndez C, Macete E, Alonso PL. The epidemiology of severe malaria at Manhiça District Hospital, Mozambique: a retrospective analysis of 20 years of malaria admissions surveillance data. Lancet Glob Health. 2022 Jun;10(6):e873-e881. doi: 10.1016/S2214-109X(22)00125-5