Publicador de continguts

Menys és més? L'eficàcia de l'ajuda en salut i la cooperació espanyola

28 de novembre de 2012
 

Els debats sobre l'eficàcia de l'ajuda internacional per al desenvolupament han experimentat un important impuls en els últims temps. A la sensació de que les grans quantitats de recursos financers transferides entre països, de més rics a més pobres, no han estat obtenint l'impacte desitjat, s'ha unit la crisi financera i l'esgotament de l'actual model de cooperació.

Aquest document fa un breu repàs històric d'aquests debats, especialment a l'àrea de la salut, i recull les opinions abocades per experts espanyols consultats expressament sobre com millorar els possibles resultats amb recursos cada vegada més limitats. Al final, es detallen algunes reflexions sobre oportunitats i desafiaments per a Espanya i les seves polítiques de salut global fruit del treball previ d'anàlisi i discussió.