Breadcrumb
Investigadors - Títol

Recerca - El nostre equip

People

L'Elisa es va graduar en biologia molecular i ambiental a la Universitat de Roskilde, a Dinamarca. Durant els seus estudis, va participar en un programa d'intercanvi a la Universitat de los Andes, Colòmbia, on es va familiaritzar amb les malalties infeccioses tropicals. Impulsada per la seva nova passió, l'Elisa va cursar un màster en biologia de les infeccions a la Universitat d'Uppsala, Suècia. La seva trajectòria acadèmica va incloure unes pràctiques centrades en la transmissió viral a mosquits Culex. Per al seu treball de fi de màster, va realitzar investigacions sobre Trypanosoma cruzi a l'Institut CINVESTAV de Mèxic.

Des del setembre del 2022, l'Elisa ha estat part integral del grup de la Iniciativa Chagas d'ISGlobal. Treballa com a tècnica de laboratori al grup de biologia de Trypanosoma cruzi, i el seu enfocament principal rau a identificar molècules amb activitat antiparasitària. A més, està involucrada a descobrir el paper dels cossos lipídics en la infecció per Trypanosoma cruzi, utilitzant tècniques com la citometria de flux, microscòpia confocal i d'epifluorescència, i microscòpia electrònica.

Línies de recerca

  • Paper de les gotes lipídiques a la infecció per Trypanosma cruzi.
  • Patogènesi de la malaltia de Chagas
  • Lipotoxicitat i dany miocàrdic
  • Noves intervencions terapèutiques per a la malaltia de Chagas.
  • Implementació d'algoritmes de diagnòstic més pràctics a zones altament endèmiques i amb escassos recursos.

Publicacions principals

  • Gabaldón-Figueira, J. C., Martinez-Peinado, N., Escabia, E., Ros-Lucas, A., Chatelain, E., Scandale, I., Gascon, J., Pinazo, M.-J., & Alonso-Padilla, J. (2023). State-of-the-art in the drug discovery pathway for chagas disease: A framework for drug development and Target Validation. Research and Reports in Tropical Medicine, Volume 14, 1–19. https://doi.org/10.2147/rrtm.s415273 
  • Gabaldón-Figueira, J. C., Skjefte, M., Longhi, S., Escabia, E., García, L. J., Ros-Lucas, A., Martínez-Peinado, N., Muñoz-Calderón, A., Gascón, J., Schijman, A. G., & Alonso-Padilla, J. (2023). Practical diagnostic algorithms for Chagas Disease: A focus on low resource settings. Expert Review of Anti-Infective Therapy, 21(12), 1287–1299. https://doi.org/10.1080/14787210.2023.2279110 
  • Khan, F. R., Croft, S. S., Herrando, E. E., Kandylas, A., Meyerjuergens, T., Rayner, D., Schulte, J., & Valdemarson á Løgmansbø, I. (2021). A brief perspective on environmental science in the anthropocene: Recalibrating, rethinking and re-evaluating to meet the challenge of complexity. Environments, 8(10), 98. https://doi.org/10.3390/environments8100098 
Publicador de continguts