Breadcrumb
Investigadors - Títol

Recerca - El nostre equip

People
Judith Garcia Aymerich

Judith Garcia Aymerich

Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida Malalties respiratòries, Malalties no transmissibles i medi ambient

Judith Garcia-Aymerich es va llicenciar en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB) el 1996 i es va doctorar en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2002.

La seva recerca aprofundeix en el paper de l'activitat física en el desenvolupament i el pronòstic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), i l'impacte dels factors socioambientals en aquesta relació. El seu treball també s'estén a la caracterització més àmplia de la marxa i la mobilitat, a factors determinants de la salut relacionats, com ara la dieta i el pes i la composició corporal, i altres malalties al·lèrgiques, respiratòries i cròniques. La seva investigació se centra en el rigor metodològic. Això inclou el desenvolupament i la validació d'eines d'avaluació (per exemple, monitors d'activitat, resultats comunicats pels pacients), l'ús de mètodes lliures d'hipòtesis per definir i caracteritzar les malalties, l'ús de mètodes basats en contrafactuals per estimar els efectes causals, i lenfocament del curs de la vida.

La Dra. García-Aymerich ha estat investigadora principal en nombrosos estudis nacionals i internacionals multicèntrics de cohorts i assajos clínics, tant poblacionals com clínics. Ha publicat més de 300 articles científics (índex H 68, febrer-2023) i ha dirigit 12 tesis doctorals i 7 investigadors postdoctorals. La seva investigació pionera en activitat física i MPOC ha estat reconeguda amb diversos premis nacionals i internacionals i ha servit de base per redefinir les recomanacions sobre estil de vida a les directrius clíniques sobre MPOC. També forma part de múltiples comitès d'experts i consells assessors, ha desenvolupat eines per a pacients i professionals sanitaris i col·labora amb les autoritats reguladores.

És secretària general (elegida per votació) de l'European Respiratory Society (2022-2025) i professora a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix classes de mètodes de recerca, epidemiologia, estadística i malalties cròniques en l'àmbit universitari i de postgrau.

Línies de recerca

 • Epidemiologia de les malalties respiratòries cròniques (asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica [MPOC]).
 • Activitat física i mobilitat a la MPOC.
 • Determinants socioambientals de l'activitat física i la salut respiratòria.
 • Aplicació de mètodes epidemiològics i estadístics avançats a la salut respiratòria.

Publicacions principals

 • Delgado-Ortiz L, Polhemus A, Keogh A, Sutton N, Remmele W, Hansen C, Kluge F, Sharrack B, Becker C, Troosters T, Maetzler W, Rochester L, Frei A, Puhan MA, Garcia-Aymerich J. Listening to the patients' voice: a conceptual framework of the walking experience. Age Ageing. 2023 Jan 8;52(1):afac233.
 • Koreny M, Arbillaga-Etxarri A, Bosch de Basea M, Foraster M, Carsin AE, Cirach M, Gimeno-Santos E, Barberan-Garcia A, Nieuwenhuijsen M, Vall-Casas P, Rodriguez-Roisín R, Garcia-Aymerich J. Urban environment and physical activity and capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Environ Res. 2022 Nov;214(Pt 2):113956. 
 • Garcia-Aymerich J, Puhan MA, Corriol-Rohou S, de Jong C, Demeyer H, Dobbels F, Erzen D, Frei A, Gimeno-Santos E, Hopkinson NS, Ivanoff N, Karlsson N, Louvaris Z, Polkey MI, Rabinovich RA, Scuri M, Tabberer M, Vogiatzis I, Troosters T; PROactive consortium. Validity and responsiveness of the Daily- and Clinical visit-PROactive Physical Activity in COPD (D-PPAC and C-PPAC) instruments. Thorax. 2021 Mar;76(3):228-238. 
 • Peralta GP, Fuertes E, Granell R, Mahmoud O, Roda C, Serra I, Jarvis D, Henderson J, Garcia-Aymerich J. Childhood Body Composition Trajectories and Adolescent Lung Function. Findings from the ALSPAC study. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jul 1;200(1):75-83. 
 • Arbillaga-Etxarri A, Gimeno-Santos E, Barberan-Garcia A, Balcells E, Benet M, Borrell E, Celorrio N, Delgado A, Jané C, Marin A, Martín-Cantera C, Monteagudo M, Montellà N, Muñoz L, Ortega P, Rodríguez DA, Rodríguez-Roisin R, Simonet P, Torán-Monserrat P, Torrent-Pallicer J, Vall-Casas P, Vilaró J, Garcia-Aymerich J. Long-term efficacy and effectiveness of a behavioural and community-based exercise intervention (Urban Training) to increase physical activity in patients with COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2018 Oct 18;52(4). pii: 1800063. 
 • Garcia-Aymerich J, Gómez FP, Benet M, Farrero E, Basagaña X, Gayete À, Paré C, Freixa X, Ferrer J, Ferrer A, Roca J, Gáldiz JB, Sauleda J, Monsó E, Gea J, Barberà JA, Agustí À, Antó JM; PAC-COPD Study Group. Identification and prospective validation of clinically relevant chronic obstructive pulmonary disease (COPD) subtypes. Thorax. 2011 May;66(5):430-7. 
 • Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnohr P, Antó JM. Regular physical activity modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of chronic obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Mar 1;175(5):458-63. 
 • Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnohr P, Antó JM. Regular physical activity reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population based cohort study. Thorax. 2006 Sep;61(9):772-8. 

Publicador de continguts