Breadcrumb
Investigadors - Títol

Recerca - El nostre equip

People

Jose Barrera és Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1994), Diplomat en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007) i té un Màster en Estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya (2012).

Des de 1995, és Funcionari de Carrera del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, especialitat de Matemàtiques. En 2009 va entrar en situació d’excedència voluntària per unir-se al CREAL (ara ISGlobal) com a estadístic.

A ISGlobal col·labora en diferents programes d’investigació realitzant anàlisis estadístics. A nivell metodològic, ha treballat en diferents problemes com, per exemple, la integració de la imputació múltiple en l’anàlisi de conglomerats, la interpretació de models de regressió amb variables transformades, la detecció d’interaccions en l’asociació exposoma-salut, o el disseny d’estudis longitudinals observacionals. També crea paquets de R i R-shiny apps.

Des de 2008 és Professor Associat al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya aplicacions de l’estadística en epidemiologia i supervisa treballs de fi de grau i tesis de màster.

Informació detallada a https://sites.google.com/view/josebarrera

Publicador de continguts