Breadcrumb
Investigadors - Títol

Recerca - El nostre equip

People

Isabelle Thierry-Chef, cap del Grup de Radiació Mèdica, lidera les activitats de radiació del programa de Medi Ambient i Salut al llarg de la Vida d'ISGlobal. Amb una formació bàsica en ciències mediambientals i protecció contra les radiacions, va obtenir el seu doctorat el 2000 per la reconstrucció de les dosis en òrgans que va realitzar per a l'estudi de 15 països sobre el risc de càncer entre els treballadors de la indústria nuclear.

En els últims 20 anys, s'ha dedicat a estudiar els possibles efectes de l'exposició a radiacions ionitzants sobre la salut (principalment càncer, però també efectes no cancerígens i impacte social), amb especial atenció als nens. Dins del projecte EPI-CT (estudi europeu de tomografia computada pediàtrica), va dirigir el paquet de treball (WP) de reconstrucció de dosi i, posteriorment, en el projecte MEDIRAD de la UE, el WP dedicat a l'avaluació dels impactes en la salut de l'exploració pediàtrica. El 2018 va iniciar el projecte HARMONIC, que coordina des de llavors, amb l'objectiu de comprendre l'impacte en la salut de la fluoroscòpia cardíaca i la radioteràpia moderna en pediatria. Sobre la base de la col·laboració amb els metges, iniciada en el marc d'HARMONIC, lidera un grup de treball en el projecte e-QuoL dedicat a la qualitat de vida dels nens, adolescents i adults joves que sobreviuen al càncer.


Té àmplia experiència en la coordinació d'activitats en grans projectes internacionals de recerca: Estudi sobre treballadors nuclears en 15 països, Alpha-Risk, INWORKS, BECOME, Gene-Rad-Risk CHILD-MED-RAD, EPI-CT, MEDIRAD, e-QuoL i IMAGEOMICS i ha contribuït a diversos grups d'experts: IARC monographs on Radiation, NCI monographs on cancer risk associated with exposure to low-doses of ionizing radiation, INSERM expert group on Nuclear tests and health- consequences in French Polynesia.


Des del 2021, la Dra. Thierry-Chef és membre del Comitè 3 de la Comissió Internacional de Protecció Radiològica, on dirigeix un grup de treball dedicat a la protecció de les persones que participen en la recerca biomèdica. També és membre de les plataformes EURAMED i SHARE de la UE.


Línies de recerca

  • Risc de càncer després de l'exposició a radiacions ionitzants en la infància. Quantificar el risc potencial de càncer després de l'exposició mèdica a radiacions ionitzants procedents de la tomografia computada en la infància i/o el cateterisme cardíac guiat per raigs X en nens amb defectes cardíacs.
  • Supervivents de càncer infantil. Investigar els efectes biològics i sanitaris (cancerígens i no cancerígens) de les modalitats modernes de radioteràpia en pacients pediàtrics amb càncer. Promoure la igualtat en la qualitat de vida dels pacients amb càncer infantil fins a l'edat adulta jove, així com dels supervivents i les seves famílies.
  • Càncer en treballadors de la radiació. Investigar els riscos de càncer associats a exposicions prolongades o repetides a dosis baixes de radiacions ionitzants en cohorts de treballadors de la indústria nuclear i treballadors mèdics.
  • Càncer de mama. Contribuir a comprendre la interacció entre radioteràpia i immunoteràpia en pacients amb càncer de mama i identificar pacients amb una resposta favorable prevista a la radioteràpia i immunoteràpia combinades.

Publicacions principals

  • Journy N, Bolle S, Brualla L, Dumas A, Fresneau B, Haddy N, Haghdoost S, Haustermans K, Jackson A, Karabegovic S, Lassen-Ramshad Y, Thariat J, Wette MR, Botzenhardt S, De Wit I, Demoor-Goldschmidt C, Christiaens M, Høyer M, Isebaert S, Jacobs S, Henriksen LT, Maduro JH, Ronckers C, Steinmeier T, Uyttebroeck A, Van Beek K, Walsh L, Thierry-Chef I &Timmermann B. Assessing late outcomes of advances in radiotherapy for paediatric cancers: study protocol of the ‘HARMONIC-RT’ European registry (NCT 04746729). Radiother Oncol. 2024 Jan; 190:109972
  • Thierry-Chef I, Journy N, Bernier MO, McNally R, Dabin J, et al. Health effects of ionising radiation in paediatrics undergoing either cardiac fluoroscopy or modern radiotherapy (The HARMONIC project). EPJ Nuclear Sci Technol. 2023 ;9:22. 3.
  • Richardson DB, Leuraud K, Laurier D, Gillies M, Haylock R, Kelly-Reif K, Bertke S, Daniels RD, Thierry-Chef I, Moissonnier M, Kesminiene A, Schubauer-Berigan MK. Cancer mortality after low dose exposure to ionising radiation in workers in France, the United Kingdom, and the United States (INWORKS): cohort study. BMJ. 2023 Aug 16;382:e074520.
  • Bosch de Basea Gomez M, Thierry-Chef I, Harbron R, Hauptmann M, Byrnes G, Bernier MO, et al. Risk of hematological malignancies from CT radiation exposure in children, adolescents and young adults. Nat Med. 2023 Dec;29(12):3111–9.         
  • Thierry-Chef I, Ferro G, Le Cornet L, Dabin J, Istad TS, Jahnen A, et al. Dose Estimation for the European Epidemiological Study on Pediatric Computed Tomography (EPI-CT). Radiat Res. 2021 Jul 1;196(1):74–99. 
Publicador de continguts