Recerca - El nostre equip

La Dr. Rodríguez-Valero és especialista en Medicina Interna i es dedica a la Medicina del Viatger des de 2015 al Departament de Salut Internacional i Medicina Tropical (Hospital Clínic Barcelona) després de la seva especialització en Medicina Tropical i Salut Internacional a Londres l'any 2014 i diverses estades internacionals. Ella realitza la seva recerca com a research fellow a ISGlobal. Els seus principals camps de recerca actuals són les malalties emergents i les noves tecnologies en Medicina del Viatger.

Línies de recerca

Malalties emergents i noves tecnologies en Medicina de viatges

Principals publicacions 

  • Rodriguez-Valero N, Puerta-Alcalde P, Gomez-Junyent J, Requena-Mendez A, Pinazo MJ, Álvarez-Martínez MJ, Rodríguez N, Gascon J, Muñoz J. et al . Zika Virus Screening among Spanish Team Members After 2016 Rio de Janeiro, Brazil, Olympic Games.Emerg Infect Dis. 2017 Aug;23(8):1426-1428.
  • Rodriguez-Valero N, Moriñigo HM, Martínez MJ, Peiró A, Oliveira I, Bodro M, Gómez-Junyent J, Gascon J, Muñoz J. Leptospirosis in Spanish travelers returning from Chiang Mai: A case series. Travel Med Infect Dis. 2018 Mar 8. pii: S1477-8939(18)30043-7
  • Rodriguez-Valero N, Castro P, Martinez G, Marco Hernandez J, Fernandez S, Gascon J, Nicolas JM, Blackwater fever in a non-immune patient with Plasmodium falciparum malaria after intravenous artesunate.J Travel Med. 2018 Jan 1;25(1).
  • Alejo-Cancho I, Torner N, Oliveira I, Martínez A, Muñoz J, Jane M, Gascón J, Requena-Méndez A, Vilella A, Marcos MÁ, Pinazo MJ, Gonzalo V, Rodriguez N, Martínez MJ.Twenty-four cases of imported zika virus infections diagnosed by molecular methods.Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Oct;86(2):160-2.
  • Puerta-Alcalde P, Gomez-Junyent J, Requena-Mendez A, Pinazo MJ, Álvarez-Martínez MJ, Rodríguez N, Gascon J, Muñoz J.High prevalence of S. Stercoralis infection among patients with Chagas disease: A retrospective case-control study.PLoS Negl Trop Dis. 2018 Jan 31;12(1):e000619