ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Màster en Recerca Clínica: Especialitat Microbiologia Clínica

Aquest programa de Màster proporciona als llicenciats i graduats en ciències de la salut i ciències biomèdiques les competències en recerca clínica necessàries per l'accés als estudis de doctorat
Màster en Recerca Clínica: Especialitat Microbiologia Clínica