Equip ISGlobal

Emma Fernández

Emma Fernández

Research Assistant Infeccions Víriques i Bacterianes

Diplomada en Infermeria i llicenciada en Antropologia Social i Cultural per Universitat de Barcelona.

Treballa en la Unitat de VIH de l'Hospital Clínic de Barcelona realitzant un paper d'Infermera de Pràctica Avançada (EPA) amb l'objectiu coordinar les cures que cada persona necessita en un moment vital i facilitar el continuum de cures al llarg de el procés d'atenció en salut. Aconseguir que totes les àrees i els professionals de la salut implicats (metges, infermeres, farmacèutics, treballadors socials) tant d'àmbit hospitalari com d'Atenció Primària, Salut Pública i agents comunitaris de salut, treballin de manera coordinada i fluïda, compartint el repte de reduir noves infeccions i millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH (PVV).

Seguint en aquesta mateixa línia de treball, participa com a infermera en el projecte HBV-COMSAVA amb objectiu cribar de l'hepatitis B a persones migrants d'Àfrica Occidental que viuen a Barcelona i sempre que sigui necessari vincular i facilitar el contínuum de cures en el Sistema de Salut.