Equip ISGlobal

Llicenciada en Medicina Veterinària i doctorada en Epidemiologia Veterinària. Actualment es investigadora postdoctoral a ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona). El seu treball es relaciona amb l'estudi del ritme circadiari i l'avaluació de possibles associacions entre l'exposició a llum artificial nocturna i com impacta en salut humana.

Línies de recerca

  • Circadian rythm
  • Cancer
  • Light pollution
  • Occupational Epidemiology

Principals publicacions

  • Garcia-Saenz A, Sánchez de Miguel A, Espinosa A, Valentin A, Aragonés N, Llorca J, et al. 2018. Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain (MCC-Spain Study). Environ Health Perspect. Apr 23;126(4):047011. doi: 10.1289/EHP1837.