So Tiny, Yet so Lethal

Tan diminut i tan letal

19.8.2019

Foto: Laboratori de parasitologia del Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM), Moçambic.

Les troballes de Ross, Patrick i molts altres van marcar una època que molts descriurien com a crucial per a la humanitat, ja que es va descriure oficialment els mosquits com a "enemics humans"

Per bé que els mosquits han coexistit amb la humanitat durant segles, només fa 120 anys que se’ls va considerar, per primera vegada, com els organismes responsables de transmetre la malària, una de les malalties més perilloses per a la humanitat.

Aquest descobriment revolucionari va ser possible gràcies a la recerca notable d'un britànic de reconegut talent, Ronald Ross. Encuriosit per trobar l'insecte culpable de la transmissió de la malària, es va inspirar en la hipòtesi d'un altre metge, Patrick Manson, que considerava els mosquits com els principals sospitosos. Deu anys abans, el 1878, Manson havia descobert que certs mosquits podrien haver estat un nexe entre humans i filaries, i també amb els paràsits de la malària.

Les troballes de Ross, Patrick i molts altres van marcar una època que molts descriurien com a crucial per a la humanitat, ja que es va descriure oficialment els mosquits com a "enemics humans" i així van deixar de ser un simple grup d'insectes que, en coexistència, ocupaven un lloc al planeta.

Fins avui, gràcies a rigoroses recerques i a la difusió del coneixement sobre aquests insectes al llarg dels anys, ja se n'han descrit diverses espècies com a portadores de diversos patògens. I és així com el mosquit es converteix en l'organisme més estudiat, més famós i més perillós del planeta.

Calen urgentment noves estratègies per a eliminar mosquits, davant l’aparició de resistències i canvis de comportament

Encara que la biologia, l'ecologia i el comportament de l'insecte es comprenen més bé avui que al segle passat, encara són moltes les persones que moren —gairebé 1 milió— a resultes de les malalties que transmet . Cal assenyalar que gairebé la meitat de la població mundial viu en àrees geogràfiques on aquestes espècies estan presents, i que les poblacions més afectades i més vulnerables són les que viuen en un entorn ambiental pobre (deficients sistemes de drenatge que afavoreixen la subsistència del mosquit) i condicions d'habitatge precàries, amb salaris baixos, un sistema de salut deficient i infraestructures viàries precàries, per esmentar algunes. Aquest grup sovint es descriu com "empobrit".

Valorant els buits de protecció d'eines de control vectorial primari amb una portaveu de la comunitat a Matutuine, al sud de Moçambic. (Foto: Mercy Opiyo)

La lluita contra els mosquits ha permès reduir significativament la càrrega de les malalties que transmeten, i cal reconèixer i aplaudir els excel·lents resultats que s’han assolit. L’èxit es deu sobretot a l’eliminació de mosquits amb eines antimosquit —sovint descrites com a eines de control vectorial—, gràcies a personal científic, persones innovadores, indústries i donants. Tanmateix, ara calen urgentment noves estratègies per a eliminar mosquits, davant l’aparició de resistències i canvis de comportament, entre altres raons. Per això, els i les professionals de l'entomologia —la branca de la biologia que estudia els insectes i, per tant, els insectes vectors de malalties— busquen contínuament noves eines amb l'esperança de trobar, algun dia, aquesta bala de plata —o, encara millor, daurada.

El disseny d'intervencions de qualsevol tipus requerirà la participació precoç de les comunitats diana per a millorar tant les eines com les metodologies

Cal dir que no podem ignorar el paper que han exercit les societats "empobrides" i que seguiran exercint en la lluita contra les malalties transmeses per vectors. L'acceptabilitat, el compliment i l'ús són alguns dels conceptes clau per a determinar si les nostres eines tenen l'impacte esperat. A mesura que la càrrega es redueix i/o les eines usades any rere any en la vida diària es tornen monòtones, aquests indicadors clau poden disminuir i, en conseqüència, les eines de control vectorial podrien protegir a un nombre de persones inferior al previst.

I és així com el disseny d'intervencions de qualsevol tipus requerirà la participació precoç de les comunitats diana per a millorar tant les eines com les metodologies. A mesura que científics, filàntrops, artistes, finançadors, indústries, polítics i molts altres continuïn lluitant en aquesta guerra de malalties transmeses per vectors, estic convençuda que algun dia guanyarem i que les comunitats "empobrides" podran definir-se com a "pròsperes". Però això només si actuem d'acord amb un dels consells de Ross: "un instint afilat cap a la direcció correcta".