Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

Nova eina per valorar la seguretat i la qualitat ambiental dels entorns escolars

14.10.2021
Zona pacificada davant Escola Doctor Ferran i Clua_Monica Moreno
Foto: Mònica Moreno / Ajuntament de Barcelona - Zona pacificada davant l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona.

[Aquest text ha estat publicat originariament al butlletí EspaiS@lut de la Diputació de Barcelona.]

Fins fa poques dècades, a Espanya, la majoria de nenes i nens, tant en pobles com en grans ciutats, tenien la possibilitat de desplaçar-se caminant al seu centre educatiu i de fer servir els carrers per al joc, sense acompanyament de persones adultes. Actualment, aquesta autonomia de moviments s'ha vist dràsticament limitada per un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat, fet que ha generat tot un seguit d'efectes sobre la vida, les oportunitats de desenvolupament i la salut de nens i nenes.

Des del Seminari Mobilitat i Infància creiem que, a part de les conseqüències sobre la seguretat, cal donar visibilitat a una altra sèrie d'impactes sobre la qualitat de l'aire i l'espai públic que condicionen el desenvolupament i la salut de la infància. És més, l'emergència sanitària generada per la pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la importància clau de la mobilitat sostenible per reduir el trànsit, la contaminació, el soroll, etc.

Des del Seminari Mobilitat i Infància creiem que, a part de les conseqüències sobre la seguretat, cal donar visibilitat a una altra sèrie d'impactes sobre la qualitat de l'aire i l'espai públic que condicionen el desenvolupament i la salut de la infància

Durant el confinament, a causa del menor ús dels vehicles de combustió i la reducció de l'activitat, la pol·lució va disminuir de forma notable i visible a tota Espanya; per exemple, els nivells de NO2 es van desplomar a les principals ciutats del país, amb una reducció que s'ha quantificat en un 58%. Lamentablement, un cop represa l'activitat post-confinament, els nivells de contaminació s'han incrementat de nou, arribant als nivells pre-confinament.

 

Zona pacificada davant de l'escola Pia Balmes de Barcelona / Mariona Gil (Ajuntament de Barcelona)

El Seminari és un grup de treball format per professionals de l'urbanisme, l'educació, la gestió de la mobilitat, la seguretat viària i la salut pública, i representants de diferents administracions, universitats i centres de recerca, consultores i organitzacions ciutadanes (ambientalistes, de voluntariat, educatives...), i organitzacions no governamentals implicats en el desenvolupament de polítiques i programes orientats a promoure la mobilitat activa, segura i autònoma de la infància, així com a defensar-ne els drets.

El Seminari treballa i es reuneix anualment des de 2012. A partir de les reflexions i la feina fetes hem desenvolupat tota una sèrie de materials i eines per promoure un canvi en la qualitat ambiental i seguretat dels entorns escolars. La feina feta està recollida al web www.entornosescolares.es

El Seminari treballa i es reuneix anualment des de 2012. A partir de les reflexions i la feina fetes hem desenvolupat tota una sèrie de materials i eines per promoure un canvi en la qualitat ambiental i seguretat dels entorns escolars. Des de fa uns mesos, tota la feina feta està recollida al web www.entornosescolares.es. En aquest web, disponible en quatre idiomes, hi trobareu el Manifest de la iniciativa Entorns escolars segurs i saludables, i que va ser l’origen d’una PNL (Propuesta No de Ley) per presentar al Congrés, i d’un model de moció per presentar al ple dels ajuntaments, amb l’objectiu de promoure determinades accions per assolir entorns escolars segurs i saludables (per exemple, eliminar aparcaments a dins l’equipament escolar i el seu entorn, reservar un espai per a aparcament de bicicletes i patins, enverdir el recinte escolar, etc). També hi ha disponibles exemples de bones i males pràctiques, un kit de material per fer servir a les xarxes socials i un fulletó informatiu (els dos últims només en castellà).

 

 

Eina d’autoavaluació

L’última novetat, i la que creiem més interessant per als ajuntaments, és l’eina d’autoavaluació que hem desenvolupat. L’eina conté 11 indicadors vinculats a les propostes de la iniciativa “Entorns escolars segurs i saludables”. Aquests indicadors s’han dissenyat per tal que cada municipi o organisme/agent interessat faci una avaluació inicial i periòdica (cada dos anys) per conèixer inicialment en quin estadi es troben els entorns escolars avaluats, i seguidament poder veure’n el progrés al llarg del temps. L’objectiu és que es prengui consciència dels aspectes que cal millorar per arribar a la situació “ideal”.

L’última novetat, i la que creiem més interessant per als ajuntaments, és l’eina d’autoavaluació que hem desenvolupat. Conté 11 indicadors vinculats a les propostes de la iniciativa “Entorns escolars segurs i saludables"

Cal destacar que aquests indicadors són una simplificació i que se’n podrien utilitzar molts més, però creiem que són suficients i factibles. A més, permeten fer-se una idea de la situació a cada municipi i també conscienciar de la necessitat de prendre mesures concretes, així com oferir eines perquè es duguin a terme els canvis necessaris.

 

Camí escolar del carrer de Santa Àgata, a Barcelona / Vicente Zambrano Gonzalez (Ajuntament de Barcelona)

Com funciona? Els municipis interessats a participar només han d’omplir el formulari preparat, indicant les dades de contacte, la població total del municipi, el nombre d’alumnes per franja d’edat al municipi en el moment de respondre l’enquesta, així com el nombre total de centres escolars per etapa educativa i les dades dels col·legis i instituts (en format Excel: nom de l’escola o institut, coordenades, nombre d’alumnes totals, i si té primària, secundària o ambdues).

Animem els municipis a participar i a que facin l’autoavaluació per poder prendre consciència de la situació actual i de com es pot millorar la qualitat ambiental i de vida a les ciutats a través de la millora dels entorns escolars

Aquestes dades són útils a l’hora de formar-se una idea de les característiques dels municipis participants i desenvolupar estadístiques. Així mateix, els municipis han d’indicar el nivell de compliment per a cada indicador (totes són variables contínues excepte l’indicador nº10). Dos anys després de la primera autoavaluació, es contactarà els municipis perquè tornin a fer-la, i així successivament en els següents anys.

Així doncs, animem els municipis a participar i a que facin l’autoavaluació per poder prendre consciència de la situació actual i de com es pot millorar la qualitat ambiental i de vida a les ciutats a través de la millora dels entorns escolars. Com un efecte dòmino!