Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

El cotxe de Google arriba a Barcelona per mesurar la qualitat de l’aire

20.12.2021
google car view 1.jpg
Foto: El cotxe AirView, donat per Google, circularà per Barcelona durant els mesos de desembre i gener per generar un mapa representatiu de la contaminació atmosfèrica de la ciutat.

[Autors: Cathryn Tonne, Associate Research Professor a ISGlobal, i Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal, amb les contribucions de Guille López, membre de la plataforma Eixample Respira, i Natalia Ortega, Project Manager a ISGlobal.]

 

Després de conduir per Londres, Dublín, Copenhaguen, Amsterdam i Basilea, el cotxe AirView arriba a Barcelona per mesurar la qualitat de l’aire de la ciutat. El cotxe ha estat una donació de Google a la Universitat d’Utrecht, coordinadora del projecte EXPANSE a nivell europeu, del qual ISGlobal és soci. L’objectiu d’EXPANSE és promoure la salut en entorns urbans mitjançant l’estudi de l’efecte combinat tant de les exposicions nocives com les beneficioses per a la salut que les persones en entorns urbans experimenten al llarg de la vida.

Després de conduir per Londres, Dublín, Copenhaguen, Amsterdam i Basilea, el cotxe AirView arriba a Barcelona per mesurar la qualitat de l’aire de la ciutat

La contaminació atmosfèrica és una de les principals exposicions mediambientals nocives per a la salut, que podem mesurar més acuradament mitjançant viatges repetits per la ciutat amb el cotxe AirView i els dispositius de mesura que duu integrats. El cotxe AirView està equipat per mesurar diversos contaminants atmosfèrics relacionats amb el trànsit, entre els quals hi ha el diòxid de nitrogen, les partícules ultrafines (UFP) i el carboni negre (BC-black carbon).

En comparació amb d’altres ciutats europees, Barcelona presenta alts nivells d’aquests contaminants. Sabem que hi ha un important problema de salut pública a la ciutat, i tenir millors dades sobre els llocs on la ciutadania està més exposada serà una potent eina d’informació sobre la qual basar les estratègies per reduir els nivells de contaminació i els seus efectes sobre la salut.

La contaminació atmosfèrica, l’assassí invisible

La contaminació atmosfèrica provoca la mort prematura de prop de 1.000 persones cada any a Barcelona. Tot i que aquesta associació s’ha descrit àmpliament, les estimacions sobre el nombre de morts es basen en models de contaminació atmosfèrica que utilitzen dades procedents d’un nombre relativament baix de mesures arreu de la ciutat. Els mapes no inclouen les partícules ultrafines, que sabem que són especialment nocives. Aquests mapes no capturen del tot la variació arreu de la ciutat dels nivells de contaminació, que depenen del volum de trànsit proper i de les característiques específiques del carrer; per exemple, l’alçada dels edificis al llarg del carrer influencia la rapidesa amb la qual la contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit es desplaça fora del carrer, i si s’acumula o no en “canons urbans”.

La contaminació atmosfèrica provoca la mort prematura de prop de 1.000 persones cada any a Barcelona. Tot i que aquesta associació s’ha descrit àmpliament, les estimacions es basen en models que utilitzen dades procedents d’un nombre relativament baix de mesures arreu de la ciutat

El projecte actual generarà dades d’alta resolució a través de la creació d’un mapa hiperlocal, ja que es conduirà el cotxe AirView per tot tipus de carrers: des del carrer Aragó, la gran artèria de trànsit de la ciutat, fins a tranquils carrers residencials. Aquest mapa ens donarà una idea de la distribució espacial dels diferents contaminants, dos dels quals (les UFP i el BC) no es detecten de manera rutinària a les estacions de monitorització de la qualitat de l’aire de Barcelona.

Tot i que l'evidència que vincula la contaminació atmosfèrica amb els impactes sobre la salut és concloent, encara no disposem de legislació sobre els límits d’UFP i BC a la Unió Europea. Les UFP són partícules de mida nanomètrica (menys de 0,1 micres de diàmetre) capaces de penetrar profundament als pulmons i el torrent sanguini, i augmenten el risc de malalties respiratòries i cardiovasculars. S’ha demostrat que les UFP empitjoren l’asma i indueixen la tos. El BC, una altra mida de partícules emeses directament de fonts com ara els vehicles dièsel, s’ha vinculat amb les malalties respiratòries i cardiovasculars, el càncer i els problemes en néixer. La manca de mesures amb una elevada resolució espacial i temporal per als dos tipus de mida de partícula fan que resulti difícil avaluar-ne els efectes sobre la salut en estudis epidemiològics.

El cotxe AirView capta allò que l’ull humà no veu

És fonamental obtenir mapes d’alta resolució sobre la contaminació atmosfèrica, en especial sobre les partícules nocives que encara no estan regulades, per tal de disposar de més informació sobre la localització dels focus de contaminació a la ciutat. Els nivells de contaminació atmosfèrica poden variar de manera considerable a curta distància (uns quants metres), i mesurar els nivells i la variabilitat de la contaminació atmosfèrica a alta resolució ens permetrà enfocar millor les mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica i prevenir danys.

Les dades obtingudes seran d’accés obert i estaran a disposició de la ciutadania: es podran fer servir per tal de decidir rutes més saludables per passejar o anar amb bicicleta, i carrers on sigui necessari reduir l’ús del cotxe. Les dades també poden resultar útils per als planificadors urbans, per prendre decisions sobre els llocs on crear carrils bici (distància als cotxes) o escoles, o situar nous espais verds. Contribuiran a iniciatives noves i importants de l’Ajuntament de Barcelona, com ara les Superilles, Protegim les Escoles i el BiciBus. Les dades també es faran servir per tal d’obtenir estimacions més detallades de l’exposició a la contaminació atmosfèrica en estudis de salut.

Les dades obtingudes seran d’accés obert i estaran a disposició de la ciutadania: es podran fer servir per tal de decidir rutes més saludables per passejar o anar amb bicicleta, i carrers on sigui necessari reduir l’ús del cotxe

Les iniciatives d’aquest estil ens permeten fer patent la contaminació atmosfèrica en mesurar-la, i conscienciar sobre aquest greu problema de vital importància. Des de la plataforma veïnal Eixample Respira esperen expectants els resultats, i es mostren preocupats pel fet que els nostres carrers, on vivim i pels quals ens desplacem cada dia, no poden protegir-nos la salut ni garantir el benestar dels residents.

El cotxe es desplaçarà per Barcelona al llarg dels mesos de desembre i gener. Per tal de generar un mapa representatiu de la contaminació atmosfèrica a la ciutat, conduirem diverses vegades per les mateixes zones, i cobrirem així diferents moments del dia per tal de reflectir diferents fluxos de trànsit. ISGlobal col·laborarà amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Ajuntament de Barcelona, que han treballat amb estacions de monitorització de la contaminació atmosfèrica que s’empraran com a comparació de les mesures de la campanya d’AirView, per tal de garantir que les mesures siguin vàlides.

Els resultats del cotxe AirView augmentaran la conscienciació sobre la contaminació atmosfèrica a Barcelona, i confiem que generin suport per a les iniciatives enfocades a reduir la càrrega de salut associada a la contaminació atmosfèrica a la ciutat.