Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

El canvi climàtic a Catalunya: com ens afecta la salut?

28.2.2017

Investigadors d’ISGlobal hem participat en el 3r Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, tot aportant evidència científica sobre els efectes del canvi climàtic en la salut

El darrer informe del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles en anglès) conclou que el canvi climàtic és inequívoc. La temperatura de la Terra ha anat augmentant en les darreres dècades. A més, el 97% dels científics climàtics està d’acord en què l’activitat humana està modificant el clima.

Actualment, ja estem patint els efectes del canvi climàtic, tot i que de manera diferent segons la regió. Mentre que en algunes zones les pluges torrencials i inundacions són més freqüents, en d’altres les sequeres i onades de calor provoquen pèrdues en la producció, mancança d’aliments i problemes de subministrament d’aigua. 

I com ens afecta el canvi climàtic a Catalunya? Aquest és l’objectiu del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, publicat recentment i que ha comptat amb la participació de més de 140 autors de diverses universitats i centres de recerca de Catalunya. Investigadors d’ISGlobal hem participat en aquesta publicació, tot aportant evidència científica sobre els efectes del canvi climàtic en la salut.

El canvi climàtic pot afectar la salut de moltes maneres diferents, de forma directa (a través de canvis en la temperatura) o indirecta (mitjançant canvis en l’alimentació o els ecosistemes, per exemple). El capítol revisa l’evidència científica recent centrada en Catalunya i ofereix, també, projeccions sobre els efectes esperats en la salut de les condicions climàtiques pronosticades per als propers decennis.

El nombre de defuncions a causa de la calor a Catalunya es pot multiplicar per vuit el 2050, de manera que es produirien més de 2.500 morts anuals

Un dels efectes en la salut més àmpliament estudiat són les onades de calor, que provoquen augments del nombre de defuncions i hospitalitzacions de més d’un 20%, sobretot en les persones grans i les que pateixen patologies cròniques prèvies. Hem estimat que a Catalunya, cada any, més de 300 morts es poden atribuir a la calor. Les estimacions realitzades -i que es poden consultar en aquest informe- conclouen que el nombre de defuncions a causa de la calor a Catalunya es pot multiplicar per vuit el 2050, de manera que es produirien més de 2.500 morts anuals durant els mesos d’estiu (no s’ha tingut en compte una possible adaptació de la població).

Estimació de la mortalitat atribuïble a la calor a Catalunya pels anys 2025 i 2050

RCP: Representative Concentration Pathways. L’escenari RCP 4.5 és més conservador i assumeix que les emissions futures seran més baixes que les actuals. L’escenari RCP 8.5 considera un augment de les emissions futures.

La contaminació atmosfèrica és un dels problemes que s’agreuja amb determinades condicions climàtiques, especialment amb episodis d’altes temperatures, i que causa nombrosos problemes respiratoris i cardiovasculars a la població. S’estima que a Catalunya anualment hi ha 3.500 defuncions prematures per afectacions provocades per la contaminació de l’aire.

El canvi climàtic també té un impacte en la incidència de les malalties transmeses per vectors. Els canvis en la temperatura i les precipitacions afavoreixen l’aparició de mosquits, els transmissors principals d’aquest tipus de malaltia. En el cas de Catalunya, s’estima que el risc potencial de malalties com ara el dengue, la malària o el chikungunya augmenti les properes dècades.

S’estima que el risc potencial de malalties com ara el dengue, la malària o el chikungunya augmenti les properes dècades

Però el canvi climàtic pot afectar la salut de la població per altres mecanismes, com per exemple les onades de fred i l’exposició al fum dels incendis forestals, que s’han relacionat amb increments del nombre d’hospitalitzacions i defuncions, especialment per problemes cardiopulmonars. En el capítol s’inclouen, breument, altres factors que poden intervenir en la relació entre el canvi climàtic i la salut, però que impliquen un risc més petit per a Catalunya (com ara les malalties transmeses per l’aigua) i que presenten diverses incerteses sobre com poden afectar Catalunya en el futur (com ara el cas de la radiació ultraviolada).

Increment del risc de mortalitat relacionada amb la calor després de tres dies consecutius d'altes temperatures a les diferents zones climàtiques de Catalunya (1983-2006)

La manera com aquests canvis poden afectar a la població depèn, en gran mesura, de la seva capacitat d'adaptació. Però hi juguen un paper clau les polítiques que fomenten la conscienciació dels habitants i la planificació de les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència. De les mesures d’adaptació de l’escalfament global, el capítol dedicat a la salut de l’Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya descriu el Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de les Onades de Calor sobre la Salut. A més, s’analitzen dues mesures de mitigació que tenen beneficis abundants per a la salut: la presència d’espais verds, especialment a les zones urbanes, i el foment del transport actiu.

La salut és un tema de gran rellevància pel que fa als efectes del canvi climàtic, per tant, cal dissenyar polítiques que ajudin a reduir-ne el seu impacte

En conclusió, la salut és un tema de gran rellevància pel que fa als efectes del canvi climàtic, per tant, cal dissenyar polítiques que ajudin a reduir-ne el seu impacte. En el capítol s’inclouen una sèrie de recomanacions, que van des de la necessitat de fomentar estils de vida saludables per mitjà de polítiques que promoguin l’ús del transport actiu, el manteniment dels plans de prevenció dels efectes de les onades de calor, la millora de l’eficiència energètica dels edificis o la implantació de polítiques que permetin reduir les desigualtats socials i econòmiques.

Us animem a llegir aquest informe, on hi trobareu dades tant interessants com l’evolució de diferents variables meteorològiques (temperatura, precipitació...) i futures projeccions, així com l’impacte del canvi climàtic en sectors com la indústria o el turisme, tot centrat a la regió de Catalunya.

Lluitar pel canvi climàtic depèn, en gran mesura, de la conscienciació de la seva existència.

Més informació

Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Capítol sobre Salut elaborat pels investigadors d’ISGlobal Xavier Basagaña, Èrica Martínez, Krijn Paaijmans i Jordi Sunyer.