Ciudades más verdes, gente más sana

Ciutats més verdes, gent més sana

07.1.2014

Estudis recents han demostrat que els habitants de zones més verdes viuen més, tenen menys risc de malaltia cardiovascular, obesitat, problemes de salut mental i resultats adversos en el naixement com baix pes en néixer, els seus hàbits de son són millors i es recuperen amb més facilitat de les malalties. A més, s'ha insinuat que redueix l'agressivitat i la delinqüència. Pel que sembla els beneficis són més grans per als barris més marginats i les dones.

Els mecanismes subjacents que s'han proposat són augment de l'activitat física i la cohesió o contactes socials, possible disminució de l'estrès o millor restabliment i reducció de les exposicions ambientals com contaminació atmosfèrica, soroll i temperatura. Però la seva contribució encara és incerta i, generalment, s'han estudiat de forma aïllada.

Sóc el coordinador del projecte PHENOTYPE de CREAL, finançat a través de la CE, que investiga les interconnexions entre entorns naturals exteriors. PHENOTYPE estudia els mecanismes subjacents proposats simultàniament en quatre ciutats europees (1.000 subjectes en cadascuna) i examina en 16 poblacions els efectes en la salut (p. ex., Salut general i benestar, desenvolupament del sistema nerviós o salut mental, estrès, problemes cardiovasculars, mortalitat i morbiditat per problemes respiratoris i càncer, resultats en el naixement i obesitat) per a diferents grups de població (p. ex., dones embarassades o fetus, grups de diferents edats, estatus socioeconòmic, grups ètnics i pacients). Aquest projecte posa en pràctica mètodes d'alta tecnologia convencionals i innovadors com SIG, teledetecció i telefonia intel·ligent (100 subjectes en cada ciutat) per descriure el medi natural pel que fa a qualitat i quantitat. S'abasten els efectes tant preventius com terapèutics del contacte amb el medi natural. PHENOTYPE, a més, aborda les implicacions per a la planificació de la utilització del sòl i la gestió de zones verdes.

També s'està treballant en zones verdes i salut en altres projectes finançats per la CE, com el projecte BREATH — que investiga l'efecte en la funció cerebral dels nens — i el projecte HELIX — com a part de la construcció de l’«exposoma» dels primers anys de vida —, i en la cohort de naixement del projecte INMA.

Tot aquest treball ha d'informar, entre d'altres, a responsables polítics i de planificació urbana i gestors d'espais, amb l'esperança que introdueixi millores en l'entorn urbà incloent zones verdes que s'espera que condueixin a una millora de la salut. Ciutats més verdes, gent més sana.

*Mark Nieuwenhuijsen, Coordinador del projecte PHENOTYPE (CREAL)