People

Antoni Vila

Antoni Vila

Director general de ”la Caixa”

Antoni Vila, nascut a Barcelona el 1949, és director general de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, des de desembre de 2019.

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. El 1975 va realitzar un stage de gestió empresarial a Sacramento (Estats Units d’Amèrica).

El 1975, es va incorporar al Grup Assegurador Catalana Occidente, en el negoci de vida. El 1977, va iniciar la seva carrera professional com a directiu a Banca Jover, com a director d’oficina i del departament de valors, i després de ser comprada pel Banco Santander el 1978, va passar a exercir el càrrec de director d’oficina principal.

El 1980 es va incorporar a Nido Industrial, S.A. en gestió de participades, i exercí al Brasil i a Itàlia. Va ser director regional de Catalunya al Banco Internacional de Comercio (1981-1983) i al Banco Saudí Español-Saudesbank (1983-1985).

El 1985, va iniciar la seva carrera a ”la Caixa” com a administrador territorial del Grup Caixa, càrrec que va exercir fins 1987. Entre 1987 i 1989, va exercir de subdirector comercial, i entre 1989 i 1991, va exercir de subdirector general de recursos aliens, mercat de capitals i assegurances.

El 1991 va passar a exercir càrrecs d’alta direcció en el grup assegurador de ”la Caixa”, va ser nomenat director general i conseller de VidaCaixa, i SegurCaixa, també va ser nomenat conseller d’Acesa, i d’Adeslas.

El 1998, va ser nomenat director executiu de ”la Caixa”, membre del Comitè de direcció i director territorial de Catalunya.

El 2008, va ser nomenat president de CaixaRenting. El 2012, es va incorporar a CaixaBank, i va participar en els processos de fusió de Banca Cívica i de Banco de Valencia.

El 2014, va ser nomenat president de MicroBank, i el 2015, a més a més va ser nomenat president de CaixaBank Consumer Finance (CCF) entitat que es fusionà amb CaixaRenting en el mateix any.

Publicador de continguts