Cristina Pujades Corbi

Cristina Pujades Corbi

Cristina Pujades és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (1991). Va fer una estada postdoctoral al Dana Farber Cancer Institute de Harvard Medical School (Boston, 1991-95). A finals del 1995 va anar a l’École Normale Supérieure (ENS) de Paris, on va estar varis anys, primer com a postdoc a l’ENS (1995-99) i després com a maître de conférences a la Université Pierre et Marie Curie (1999-2010).

Al 2002, es va incorporar al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, on és Professora Titular. El seu grup de recerca estudia com es generen els diferents tipus cel·lulars del Sistema Nerviós Central i com es mantenen pròpiament distribuïts en el cervell embrionari. El seu interès és desvelar quan i com els progenitors del cervell determinen el seu destí final i com es comporten una vegada determinats.

Ha dirigit projectes nacionals i internacionals finançats pel Pla Nacional del MINECO (Govern Espanyol), DURSI (Govern Català), Marató TV3, DAAD (Govern Alemany), PICS (Governs Francès i Català).

Ha estat Secretaria Acadèmica (2007-10) i Vicedirectora (2010-13) del DCEXS, i Delegada del Rector per temes de Recerca (2015-17).