Mercè Rius Serra

Mercè Rius Serra

Mercè Rius és Doctora en Ciències Biològiques (Universitat de Barcelona, 2003), Llicenciada en Biologia (Universitat de Barcelona, Promoció 1993), Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals: Especialitats de Seguretat Industrial (2004), Higiene Industrial (2005) i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (2009), i ha cursat el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) (IESE, 2012-2013).

Actualment és Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Abans ha estat directora de l'Institut Català d’Energia, diputada de la Diputació de Barcelona, Regidora del Districte 1 de l'Ajuntament de Badalona, Diputada Adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Representant de la Diputació de Barcelona al Consorci del Parc de la Serralada de Marina i al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Regidora de Medi Ambient i Mobilitat i 8ª Tinent d’Alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Vocal del Consell Metropolità de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Representant de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del Parc de la Serralada de Marina i al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Directora Control Explotació per l’Agència Catalana de l’Aigua del contracte d’Assessoria i Control de l’explotació i manteniment dels sistemes de Sanejament d’aigües residuals urbanes de la zona Pirineus i Llobregat-Foix, Cap de Unitat i Directora de Control d’Explotació per l’Agència Catalana de l’Aigua del contracte d’Assessoria i Control de l’explotació i manteniment dels sistemes de Sanejament d’aigües residuals urbanes de la zona Nord 1 (PAYMACotas).

També ha estat Membre del Comitè Executiu Regional (RexCom) d’ICLEI Europa (2012-2015), Vice-presidenta de la campanya Procura+ (2013-2015), Vice-presidenta de la Red de Ciudades Españolas por la Bicicleta (2011-2015), Vice-presidenta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (2012-actualitat), i Patró de la Fundació Fòrum Ambiental en representació de la Diputació de Barcelona (2011-2015).