Breadcrumb

Equip ISGlobal - Títol

Equip ISGlobal

People

Núria Casamitjana

Núria Casamitjana

Directora de Formació

La doctora Casamitjana és la directora de Formació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). És llicenciada en Farmàcia i doctora per la Universitat de Barcelona i té un màster en Salut Laboral per la Universitat de Barcelona–Universitat Pompeu Fabra.

La doctora Casamitjana compta amb més de 25 anys d'experiència com a professora i investigadora en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB), com a professora de llicenciatura, màster i doctorat a Espanya i Àfrica i com a directiva a la Universitat de Barcelona. En 2006, va ser responsable, juntament amb el doctor Pedro Alonso, de la creació del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el primer centre d'investigació per a salut internacional a Espanya. En 2010 va contribuir, també amb el doctor Pedro Alonso, al desenvolupament de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Va ostentar el càrrec de directora tècnica de CRESIB des de la seva creació fins a 2011, quan va ser nomenada directora de Formació en ISGlobal. És la codirectora del Màster en Salut Global d'ISGlobal i la UB i coordinadora de l'especialitat Salut Internacional del Màster en Recerca Clínica de la UB.

Ha ocupat alts càrrecs a la Universitat de Barcelona, com la vicepresidència i la presidència del Departament de Ciències de la Salut i el càrrec de vicerectora de la Universitat entre 2002 i 2005. Ha emprès nombroses activitats de divulgació a Espanya, Llatinoamèrica i Àfrica per promoure la salut global entre la comunitat científica, acadèmics, el govern espanyol, la societat civil i fundacions espanyoles.

Actualment, pertany a la junta de govern de tropED, una xarxa internacional per a l'educació i formació en salut internacional, i l'European Academic Global Health Alliance (EAGHA), i representa a la Universitat de Barcelona en l'EUROLIFE International Health Alliance (EIHA) i el Grup de Treball de Països Africans, del Carib i del Pacífic del Grup Coimbra d'Universitats Europees per a la cooperació i desenvolupament en institucions d'educació superior en països ACP.