Equip ISGlobal

Xavier Fernàndez

Xavier Fernàndez

Associate Research Professor Malaria

Xavier Fernández-Busquets va començar la seva carrera de recerca com a estudiant en pràctiques (1985 i 1986) en Química Orgànica i Enzimología al CIBA-GEIGY Zentrale Forschungslaboratorien a Basilea, Suïssa. Es va graduar en Biologia (especialització en bioquímica) a la Universitat Autònoma de Barcelona (1986), on també va obtenir el seu doctorat en el camp de la biologia molecular (1992).

Entre 1992 i 2001 va ocupar diversos llocs postdoctorals, entre els quals es troben els de l'Institut Friedrich Miescher (Novartis AG, Basilea) i el Laboratori de Biologia Marina Woods Hole (Massachusetts, EUA), on va treballar en els orígens evolutius de l'adhesió cel·lular específica i va començar la seva formació en Nanotecnologia.

Després de tornar a Espanya amb un contracte postdoctoral (Universitat de Barcelona, 1999), va obtenir al 2001 una plaça Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona, on va dirigir un grup centrat en enfocaments nanotecnològics per a les malalties amiloides i la malària. Després d'obtenir l'acreditació I3, es va convertir al 2006 en Investigador Sènior a l'Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC) i des de 2010 és Cap de la Unitat Conjunta de Nanomalària (IBEC / Institut de Salut Global de Barcelona, ISGlobal).

Línies de recerca

Desenvolupament de nanovectors per a l’alliberament dirigit d’antimalàrics.
Amb l’eclosió de la nanociència s’ha renovat l’esperança d’obtenir finalment la tan desitjada bala màgica contra la malària. L’ús de dosis totals de fàrmac prou baixes com per a evitar efectes secundaris nocius, però que localment són prou elevades com per a ser letals per Plasmodium, contribuirà a reduir l’evolució de resistència en el paràsit i així incrementar l’eficàcia dels tractaments. El grup de nanomalària treballa en el disseny de nous prototips de nanovectors per a l’alliberament dirigit d’antimalàrics només a les cèl·lules infectades, amb l’objectiu de poder arribar aviat a la fase preclínica. Les tres variables que s'explora són el tipus d’estructura encapsuladora, la molècula direccionadora, i el mateix compost antimalàric, de manera que construïm nanocàpsules de tipus cavall de Troia capaces de buidar el seu contingut terapèutic amb total especificitat dins les cèl·lules diana, i d’aquesta manera aconseguir eliminar la parasitèmia tant en cultius in vitro de Plasmodium com en models in vivo de malària en ratolins i mosquits. Les fortaleses i febleses dels diferents elements que formen els nanovectors es sospesen, incloent el seu cost i aspectes ètics de possibles obstacles comercials que podrien dificultar el desenvolupament de nanomedicines pel tractament i prevenció de la malària amb el dubtós argument que són massa cares per a ser utilitzades en regions en desenvolupament.

Publicacions principals

Biosca, A., Dirscherl, L., Moles, E., Imperial, S., and Fernàndez-Busquets, X. (2019) An immunoPEGliposome for targeted antimalarial combination therapy at the nanoscale. Pharmaceutics 11, E341.

Martí Coma-Cros, E., Biosca, A., Marques, J., Carol, L., Urbán, P., Berenguer, D., Riera, M.C., Delves, M., Sinden, R.E., Valle-Delgado, J.J., Spanos, L., Siden-Kiamos, I., Pérez, P., Paaijmans, K., Rottmann, M., Manfredi, A., Ferruti, P., Ranucci, E., and Fernàndez-Busquets, X. (2018) Polyamidoamine nanoparticles for the oral administration of antimalarial drugs. Pharmaceutics 10, E225.

Moles, E., Galiano, S., Gomes, A., Quiliano, M., Teixeira, C., Aldana, I., Gomes, P., and Fernàndez-Busquets, X. (2017) ImmunoPEGliposomes for the targeted delivery of novel lipophilic drugs to red blood cells in a falciparum malaria murine model. Biomaterials 145, 178-19.

Marques, J., Valle-Delgado, J.J., Urbán, P., Baró, E., Prohens, R., Mayor, A., Cisteró, P., Delves, M., Sinden, R.E., Grandfils, C., de Paz, J.L., García-Salcedo, J.A., and Fernàndez-Busquets, X. (2017) Adaptation of targeted nanocarriers to changing requirements in antimalarial drug delivery. Nanomedicine: NBM;13, 515-525.