Aliança ISGlobal

El 30 de juny de 2016 es va completar la integració definitiva entre el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Es culminava així un procés d’aliança iniciat l’any 2013 amb l'objectiu de consolidar un centre de recerca en salut global més fort i competitiu a nivell internacional. Com a part d’aquesta aliança estratègica, en l’any 2015 ja es va formalitzar la integració en ISGlobal del Centre de Recerca en Salut Internacional (CRESIB), que fins aleshores havia estat el seu centre de recerca.

S'espera que l’Institut de Salut Global de Barcelona resultant d’aquesta doble fusió es converteixi en una de les majors institucions de salut global d'Europa.

Aquest procés d’aliances estratègiques es va recolzar en un pla estratègic conjunt per a la fase de transició que incloïa una missió i visió úniques i uns valors comuns. A nivell operacional, es va crear una directiva, un comitè executiu i un comitè científic unificats amb l’objectiu de donar suport a la fase de transició i promoure una cultura organitzativa conjunta en totes les capes de la institució.

Gràcies a aquesta aliança, l'activitat en recerca ara cobreix un ampli rang de temes, incloent malalties infeccioses i malalties no transmissibles cròniques, amb un focus important en els determinants ambientals, socials i econòmics.

Els actuals programes de recerca d’ ISGlobal són:

1) Malalties transmissibles:

 • Malària
 • VIH/Sida
 • Salut materna, infantil i reproductiva
 • Chagas i altres malalties tropicals desateses
 • Infeccions virals i bacterianes

 

2) Malalties no transmissibles i medi ambient:

 • Càncer
 • Salut infantil
 • Malalties respiratòries
 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació de l'aigua
 • Radiació

Més detalls sobre els nostres programes de recerca, en aquest enllaç. Així mateix, la informació sobre els projectes que actualment es troben en marxa apareix en la secció de recerca.

Les nostres instal·lacions horitzontals inclouen:

 • Sistemes d'informació geogràfica
 • Bioinformàtica
 • Bioestadística
 • Òmica
 • Biobanc

La combinació de portfolis de recerca fa possible una aproximació més àmplia i multidisciplinària a l'hora d'enfrontar qüestions de recerca, la qual cosa produeix solucions basades en evidències més sòlides i eines necessàries per millorar la salut global i aconseguir l'equitat en salut.

La missió dels tres departaments transversals d'ISGlobal —Formació, Innovació i Anàlisi i Desenvolupament Global— és construir a partir dels resultats de la recerca i traslladar-los a la societat. Finalment, una comissió estratègica s'encarrega de fer seguiment i avaluació de l'impacte del treball d'aquests departaments.