Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Projecte ACCEDERA: mesurant l'impacte de les radiofreqüències sobre el cos humà

Per estudiar els efectes de les radiofreqüències en la salut, cal conèixer amb precisió com impacten sobre el nostre cos i les principals fonts emissores (antenes de TV i ràdio, antenes de telefonia mòbil, etc.). Amb aquest objectiu es va endegar el projecte europeu ACCEDERA en què ha participat ISGlobal. Dos membres de l'equip de recerca del Programa de Radiació d'ISGlobal, Patrícia de Llobet Álex Albert, van explicar-nos de quina manera fan aquestes mesures.