Publicador de continguts

Recerca

One Health (Una sola salut)

07.04.2021

El concepte d'“Una sola salut” (en anglès, One health) va introduir-se entrat l'any 2000 per poder-nos referir a una noció ben coneguda des de fa més d'un segle: la salut humana i la sanitat animal són interdepenents i estan vinculades als ecosistemes en què coexisteixen.

Més específicament, el concepte de One health es defineix com "els esforços de col·laboració de múltiples disciplines (personal mèdic, veterinari, investigador, etc.) que treballen de manera local, nacional i global per assolir una salut òptima per a les persones, els animals i el nostre medi ambient".

Més informació

One Health (una sola salut) o cómo assolir una salut òptima per a les persones, els animals i el planeta