Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

El sector privat com a executor de projectes i receptor de fons públics per al desenvolupament internacional

25.10.2012
 

La participació de les empreses en la cooperació al desenvolupament està prenent un fort impuls a Espanya i a altres països del nostre entorn. Les discussions, no obstant això, tendeixen a barrejar modalitats que obeeixen a diferents objectius i dinàmiques: el sector privat com a soci filantròpic, com a executor de projectes de cooperació, com a objecte de desenvolupament o com a subjecte del mateix. Aquest document es deté en la segona de les modalitats, la que es refereix al paper de les empreses com a receptores de fons públics per dur a terme projectes de desenvolupament, analitza el seu recorregut històric, exposa la diversitat de criteris que s'utilitzen i proposa un conjunt de reflexions finals per estimular el debat.