Didier Raoult: Clinical microbiology at a pivotal role of emerging infectious diseases

Scientific Seminar

Seminari científic oferit pel professor Didier Raoult, director del laboratori de microbiologia clínica, URMITE, Facultat de Medicina, Université de la Mediterraneé, Marsella. Barcelona 11 de gener de 2013. Conferència completa.

Llengua: anglès.