Publicador de continguts

Accés a medicaments essencials

Els Torreele, Directora del Programa de Salut Pública Accés a Medicaments Essencials de l'Open Society Foundations, explica el seu treball en innovació i accés a medicaments.