Recerca

El gos, tractat amb insecticida, el millor amic de les persones

Un model prediu que tractar els gossos de la comunitat amb un insecticida sistèmic pot reduir la transmissió de leishmaniaosi visceral al Brasil

03.10.2018
Foto: Geoff Gallice

Tractar els gossos amb un insecticida sistèmic podria reduir considerablement la transmissió de leishmaniosi visceral a humans, segons un estudi de modelització liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”. Els resultats, publicats a Plos Neglected Tropical Diseases, ajudaran a definir el tipus d'insecticida i la manera d'aplicar-lo per aconseguir la màxima efectivitat.

La  leishmaniosi visceral ‘zoonòtica’, causada pel paràsit Leishmania infantum, pot ser mortal. Es transmet a humans per la picada de flebòtoms femelles que s'alimenten de mamífers infectats, particularment gossos. Al Brasil, on la prevalença de la malaltia és elevada (més de 3.000 casos a l'any), el sacrifici de gossos infectats ha resultat poc eficaç per frenar la transmissió del paràsit. Tractar els gossos de la comunitat amb insecticides sistèmics (és a dir, que penetrin a la sang) podria ser una altra alternativa, encara que de moment no hi ha insecticides sistèmics registrats al mercat per a ús contra flebòtoms.

En aquest estudi, l'equip de recerca va desenvolupar un model matemàtic per estimar quin impacte tindria l'ús d'insecticides sistèmics en gossos sobre el nombre d'infeccions humanes per L. infantum, en un àrea endèmica del Brasil. Van tenir en consideració diverses combinacions d'eficàcia de l'insecticida, percentatge de gossos tractats, i durada de l'efecte insecticida. El model va revelar que, per reduir el nombre de nous casos a la meitat, caldria tractar un 70% dels gossos de la comunitat amb un insecticida que tingués una eficàcia inicial del 80% i que no minvés per sota del 65% durant sis mesos. El mateix resultat es pot obtenir amb altres combinacions d'eficàcia, cobertura i durada.

“El nostre model prediu que, a nivell comunitari, l'ús d'insecticides sistèmics en el reservori ‘caní’ del paràsit podria reduir de manera considerable les infeccions humanes per L. infantum,” explica Albert Picado, investigador d’ISGlobal i coordinador de l'estudi, segons el qual es podrien usar esquers tractats o pastilles masticables per facilitar la seva administració. “A més, els resultats del model ens ajudaran a definir les característiques de l'insecticida i la manera d'aplicar-ho per aconseguir la màxima eficàcia”, afegeix l'investigador.  Això guiarà el desenvolupament de nous productes o l'adaptació de productes existents que puguin usar-se com a intervenció de salut pública per controlar la leishmaniosi visceral zoonòtica en regions endèmiques.

Referència:

Gomez S, Chapman LAC, Dilger E, Courtenay O, Picado A. Estimating the efficacy of community-wide use of systemic insecticides in dogs to control zoonotic visceral leishmaniasis: A modelling study in a Brazilian scenario. Plos Negl Trop Dis. 2018;12(9):e0006797. doi: 10.1371/journal.pntd.000679