Publicador de contenidos

Institucional

Go-INTERNATIONAL

Lideratge internacional de la Unitat de Projectes d’ISGlobal

Go-INTERNATIONAL - Lideratge internacional de la Unitat de Projectes d’ISGlobal
Foto: Canva

La Unitat de Projectes serveix a la comunitat d'ISGlobal per desenvolupar i implementar polítiques institucionals i científiques, identificar i informar sobre les oportunitats de finançament i requisits de les agències finançadores durant tota la vida dels projectes, des de la proposta a l’auditoria. Els principis que regeixen el funcionament de la Unitat de Projectes són proximitat, especialització i pro activitat.

La Unitat de Projectes és una estructura clau dins l'estratègia institucional per promoure la internacionalització dels investigadors i augmentar el nostre lideratge internacional, especialment en el context europeu. L'actuació proposada s'emmarca dins del Pla Estratègic de la Unitat per al període 2023-27, en concret en les accions:

  • Acció Estratègica 1: Proporcionar suport d'alt valor als investigadors i altres departaments per aconseguir millors resultats en captació de fons.
  • Acció Estratègica 2: Enfortir el desenvolupament professional dels investigadors.
  • Acció Estratègica 3: Reforçar les capacitats, el lideratge i la internacionalització de la Unitat de Projectes.

Les dues primeres accions estratègiques es desenvoluparan a través d’objectius adreçats a millorar el suport que reben els investigadors en relació al coneixement del sistema de finançament europeu, i si s’escau en altres agències internacionals, i en la preparació de propostes. La tercera acció s’implementarà a través d’objectius adreçats a la capacitació i internacionalització dels membres de la Unitat.

Go-INTERNATIONAL tindrà un impacte directe en la institució, ja que permetrà promoure:

  1. El lideratge internacional del talent jove
  2. La internacionalització dels professional de la gestió de recerca d’ISGlobal.

 

Volem potenciar la capacitat de lideratge internacional en els investigadors joves com a element crucial per a la seva carrera científica. Volem promoure la internacionalització dels professionals de la gestió de recerca d’ISGlobal mitjançant la participació en xarxes i projectes europeus, els intercanvis i les estades de professionals de la gestió. Aquest segon objectiu s’alinea amb amb l’Agenda Política de l’Àrea Europea de la Recerca (Acció 17- Millorar la capacitat estratègica de les organitzacions públiques d'investigació i finançament de la recerca a Europa). Finalment, esperem poder contribuir a la professionalització dels gestors a Catalunya a través de l’organització d’activitats d’alt nivell adreçades a tot el sistema de gestió de la recerca a Catalunya.

Finançament total:

300.000 euros

Durada:

De l'01/06/2023 al 31/12/2025

 

Aquest projecte està finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Projecte “Go-INTERNATIONAL - Lideratge internacional de la Unitat de Projectes d’ISGlobal” (SLT028/23/000037)


 

Nuestro equipo

Coordinadora

  • Joana Porcel
    Joana Porcel Research Manager - Head of the Projects Unit - Data Protection Officer

Equip d'ISGlobal

Ver más VER TODO EL EQUIPO