Equipo ISGlobal

Lista de personal

  • Joan Ballester
    Joan Ballester Assistant Research Professor
  • Sílvia Borràs
    Sílvia Borràs Staff Scientist
  • Esther Brinquis
    Esther Brinquis Personal Assistant