ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Mònica Guxens: Estudi dels efectes ambientals en la salut infantil

Com Assistant Research Professor a ISGlobal, Mònica Guxens centra la seva recerca als efectes dels factors ambientals, com la contaminació de l'aire i els camps electromagnètics de radiofreqüència, en la salut infantil, especialment en el desenvolupament neuropsicològic infantil i les imatges cerebrals.