Recerca - El nostre equip

Llistat de personal

  • Jordi Vila
    Jordi Vila Director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes i cap del programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes