Recerca - El nostre equip

Ignasi Roca Subira

Ignasi Roca Subira

Assistant Research Professor Resistències a antibiòtics, Resistències a antibiòtics, Infeccions Virals i Bacterianes

Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona en l’especialitat de Bioquímica i Genètica (1999). Els meus estudis de doctorat (Barcelona/Estocolm) es van centrar en la caracterització molecular de la reducció de ribonucleòtids en els bacteris. Després d’uns anys com a investigador i professor de Microbiologia a la UAB, em vaig incorporar al Departament de Microbiologia de l’Hospital Clínic per treballar en mecanismes de resistència antimicrobiana. L’any 2013 em vaig incorporar al centre de recerca d'ISGlobal com a Assistant Research Professor.

L’interés principal de la meva recerca se centra en la identificació i la caracterització dels determinants genètics que potencien els processos infecciosos o són necessaris per a la proliferació i la persistència de patògens microbians dins de l’hoste humà. Aquests determinants inclouen els reguladors transcripcionals, els factors de virulència, els mecanismes de resistència antimicrobiana i gens essencials.

En l’actualitat, el gruix de la meva recerca està basada en bacteris Gram negatius i, d’una manera més específica, en Acinetobacter baumannii. En aquest sentit, participo en diferents programes de recerca per tal d’investigar els elements bàsics i l’epidemiologia de noves soques multiresistents altament virulentes, l’impacte de l’exposició als antibiòtics i el tractament escollit en la resistència antimicrobiana així com el descobriment de noves dianes farmacològiques antimicrobianes.

D’altra banda, també estic implicat en estudis sobre la detecció i la caracterització de mecanismes de resistència als beta-lactams i a les quinolones i el disseny de mètodes de diagnòstic ràpid.

Línies de recerca

  • Identificació / Caracterització de factors de virulència bacteriana i mecanismes de resistència a antibiòtics
  • Epidemiologia de bactèries multiresistents (MDR)
  • Desenvolupament d'eines de diagnòstic ràpid per a infeccions bacterianes

Publicacions principals

  • Mari-Almirall M, Cosgaya C, Higgins PG, Van Assche A, Telli M, Huys G, Lievens B, Seifert H, Dijkshoorn L, Roca I, and Vila J. 2016. MALDI-TOF/MS identification of species from the Acinetobacter baumannii (Ab) group revisited: inclusion of the novel A. seifertii and A. dijkshoorniae species. Clin. Microbiol. Infect. In Press
  • Camoez M, Sierra JM, Domínguez MA, Ferrer-Navarro M, Vila J, and Roca I. 2016. Automated categorization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical isolates into different clonal complexes by MALDI-TOF mass spectrometry. Clin. Microbiol. Infect. 22:161 e161-167.
  • Pitart C, Solé M, Roca I, Román A, Moreno A, Vila J, and Marco F. 2015. Molecular characterization of blaNDM-5 carried in an IncFII plasmid in Escherichia coli from a non-traveller patient in Spain. Antimicrob. Agents Chemother. 59:659-662.
  • Mosqueda N, Espinal P, Cosgaya C, Viota S, Plasensia V, Álvarez-Lerma F, Montero M, Gómez J, Horcajada JP, Vila J, and Roca I. 2013. Globally Expanding Carbapenemase Finally Appears in Spain: Nosocomial Outbreak of Acinetobacter baumannii Producing Plasmid-Encoded OXA-23 in Barcelona, Spain. Antimicrob. Agents Chemother. 57:5155-5157.
  • Roca I, Espinal P, Vila-Farres X, and Vila J. 2012. The Acinetobacter baumannii Oxymoron: Commensal Hospital Dweller Turned Pan-Drug-Resistant Menace. Front. Microbiol. 3:148.

 

Perfils d'autor

ORCID ID: 0000-0002-1800-1576

RESEARCHER ID: M-4509-2014

RESEARCH GATE